Login Form

Byl jednou jeden ostrov

There Once Was An Island

Režie: Briar March
Nový Zéland, 2009, 80 min
české titulky

Nejbližší projekce: středa, 24.4.2013, 17 hod.
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Na první pohled vypadá nevelký atol Takku obývaný čtyřmi sty Polynésanů jako ráj na zemi. Vinou globálního oteplování je však korálový ostrov v posledních letech stále častěji zaplavován stoupající hladinou oceánu. Tamní vláda chce proto ostrovany přestěhovat na pevninu, těm se však do neznámého prostředí a do nejisté budoucnosti nechce. Film nabízí unikátní vhled do tradičního způsobu života a myšlení Polynésanů - lidí, kterým i přes jejich harmonické soužití s přírodou, promlouvají zásadním způsobem do života negativní dopady klimatických změn. Během osmi let režisér natočil jejich boj s oceánem, který zatopuje jejich ostrov a vesnice, kde žijí už 1000 let.

Partner projekce: Klimatická koalice

Host: Petr Patočka, Glopolis
Mgr. Petr Patočka pracuje v analytickém centru Glopolis od roku 2006, kde se dlouhodobě zabývá tvorbou klimatické, energetické a rozvojové politiky. Vsoučasné době zastává funkci vedoucího programu energetiky a změny klimatu. V rámci svého zaměření se zabývá podporou obnovitelných zdrojů energie a energetické efektivity v rozvojových zemích, mezinárodním klimatickým vyjednáváním, emisním obchodováním a energetickou transformací. Petr Patočka spolupracoval na tvorbě několika publikací týkajících se rozvojové spolupráce a dopadů klimatické změny. V roce 2009 a 2011 absolvoval dva výzkumné pobyty v Gruzii a Etiopii, kde mapoval možnosti rozvoje decentralizované energetiky. Je také členem pracovní skupiny Fóra pro rozvojovou spolupráci, zastupuje Glopolis v Zeleném kruhu, Klimatické koalici a v mezinárodní platformě Climate Action Network. V roce 2010 se zúčastnil mezinárodní konference OSN o klimatických změnách v mexickém Cancúnu.