Login Form

Green

Green

Režie: Patrick Rouxel
Francie, 2009, 48 min
beze slov

Nejbližší projekce: čtvrtek, 25.4.2013, 16 hod
Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1


Její jméno je Green, jenž je sama ve světě, který jí nepatří. Ona je samice orangutana, oběť odlesňování a bezohledného využívání přírodních zdrojů. Tento film je emocionální cestou s Green na sklonku jejího života. Je to vizuální jízda za poklady biologické rozmanitosti deštného pralesa a příběh o zničujících dopadech těžby dřeva a kultivace půdy pro palmové plantáže na produkci palmového oleje. Romantické záběry ze zachovalých částí pralesa kontrastují se scénami zachycujícími alarmující následky devastace těchto oblastí. Zpracování dřeva, papíru a palmového oleje nás vede k řetězcům rychlého občerstvení, výrobcům kosmetiky a k prodejcům tzv. „bionafty“, stopy tak končí u běžných konzumentů.

Fakta:
Indonésie má jednu z celosvětově nejhorších měr odlesňování, a to v průměru přibližně 2 miliony hektarů ročně. V roce 1950 byl lesní porost v Indonésii asi 160 milionů hektarů, dnes zůstalo méně než 48 milionů hektarů.
Masivní odlesňování Indonésie začalo v roce 1970 s rozvojem dřevařského průmyslu. Pak přišel průmysl papíru a celulózy následoval průmysl palmového oleje. Dnes je hlavní hnací silou, která stojí za odlesňováním Indonésie, mezinárodní poptávka po palmovém oleji k výrobě biopaliv.