Organizátoři
a partneři projektu Easy Together

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu ERASMUS+
EN co fundedvertical RGB web
Hlavní organizátor projektu:
Spolek Zaedno
Zaedno horizontal RGB-150px
Rumunský partner:
Inspectoratul școlar județean Brăila
(Školní inspektorát Brăila)

ISB

Login Form

Study Visit of Romania

2024 braila 01In-Person Study Visit for Teachers in Romania as Part of Easy Together Project

From May 7-9, 2024, Spolek Zaedno and the School Inspectorate Braila organized an enriching in-person study visit and workshop for teachers in Braila, Romania. As part of the "Easy Together" project, this event brought together 14 educators from the Czech Republic and Romania at Casa Corpului Didactic Braila. Over three days, participants engaged in dynamic workshops on intercultural skills and innovative educational practices. Highlights included city tours and a visit to Scoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Braila.

2024 braila 022024 braila 032024 braila 042024 braila 05The core of the meeting consisted of workshops and testing activities to be included in the Handbook of Good Practices, which the partners are creating as part of the project results. Participants tested KWL and Star bursting methods, the Spaghetti Tower activity, Speed Dating icebreaker, Language Bingo, Storytelling Cards, and many more. Overall presentations of the project and its activities were conducted. Educational materials from Zaedno were also presented, both in printed and electronic formats. An organizational and coordination meeting of the Partners #6 was also part of the event.

This event provided a valuable platform for teachers to exchange best practices and develop innovative educational materials for culturally diverse children.

Studijní návštěva Rumunska

Osobní studijní návštěva pro učitele v Rumunsku jako součást projektu Easy Together

Od 7. do 9. května 2024 zorganizovali Spolek Zaedno a Školní inspektorát Braila obohacující osobní studijní návštěvu a workshop pro učitele v Braile, Rumunsko. V rámci projektu "Easy Together" se této akce zúčastnilo 14 pedagogů z České republiky a Rumunska v Casa Corpului Didactic Braila. Během tří dnů se účastníci zapojili do dynamických workshopů zaměřených na interkulturní dovednosti a inovativní vzdělávací postupy. Mezi nejzajímavější momenty patřily prohlídky města a návštěva školy Scoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza“ Braila.

Jádrem setkání byly workshopy a testování aktivit, které budou zahrnuty do Příručky dobrých praxí, kterou partneři vytvářejí jako součást výsledků projektu. Účastníci testovali metody KWL a Star bursting, aktivitu Spaghetti Tower, icebreaker Speed Dating, Language Bingo, Storytelling Cards a mnoho dalších. Byly provedeny celkové prezentace projektu a jeho aktivit. Vzdělávací materiály od Zaedno byly také představeny, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě. Součástí setkání bylo také organizační a koordinační setkání Partnerů #6.

Tato akce poskytla cennou platformu pro učitele k výměně osvědčených postupů a k rozvoji inovativních vzdělávacích materiálů pro kulturně různorodé děti.

2024 braila 062024 braila 07 2024 braila 082024 braila 09