Organizátoři
a partneři projektu Easy Together

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu ERASMUS+
EN co fundedvertical RGB web
Hlavní organizátor projektu:
Spolek Zaedno
Zaedno horizontal RGB-150px
Rumunský partner:
Inspectoratul școlar județean Brăila
(Školní inspektorát Brăila)

ISB

Login Form

Teachers’ Handbook

Příručka pro učitele CZ

Easy Together Handbook CZ 01Easy Together

Příručka dobré praxe pro učitele v oblasti začleňování kulturně odlišných dětí.

Tato příručka se zabývá společnými potřebami a prioritami v oblasti inkluze a snaží se podpořit učitele a vychovatele pracující s kulturně odlišnými dětmi, a tím usnadnit a usnadnit jejich začlenění a podpořit jejich vzdělávání. Kromě toho je cílem této příručky zlepšit atmosféru ve školních kolektivech tím, že podporuje multikulturní porozumění, toleranci a pozitivní vztahy mezi žáky z různých kulturních prostředí.

Číst dál: Příručka pro učitele CZ

Manualul pentru profesori RO

Easy Together Handbook RO 01Easy Together

Manualul de bune practici pentru profesori privind incluziunea copiilor de diferite culturi.

Abordând nevoile și prioritățile comune în domeniul incluziunii, acest manual urmărește să sprijine toți profesorii i care lucrează cu copii cu diversitate culturală, facilitând, în cele din urmă, incluziunea acestora și promovând educația lor.
În plus, acest ghid își propune să îmbunătățească atmosfera școlară și cultura clasei prin promovarea înțelegerii multiculturale, a toleranței și a relațiilor pozitive între elevii cu origini culturale diferite.

Číst dál: Manualul pentru...

Teachers’ Handbook EN

Easy Together Handbook EN 01Easy Together

Teachers’ Handbook of Good Practices in the Inclusion of Culturally Diverse Children.

By addressing common needs and priorities in the field of inclusion, this handbook seeks to support teachers and educators working with culturally diverse children, ultimately easing and facilitating their inclusion and fostering their education.
Furthermore, this handbook aims to improve the school atmosphere and classroom culture by promoting multicultural understanding, tolerance, and positive relationships among students from different cultural backgrounds.

Číst dál: Teachers’ Handbook EN