Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Bojka Dobreva - životopis

Bojka Dimitrova Dobreva-Hoffmannová

se narodila 29. října 1975 v Sofii, Bulharsko v rodině Stanky a Dimitra Dobrevých.

Má o tři roky mladší sestru – Ivanku Dobrevou-Dragostinovou. V roce 1989 Bojka ukončuje své základní vzdělání ve škole Sv. Sv. Cyrila a Metoděje v Sofii. V roce 1994 absolvuje Státní gymnázium klasických jazyků a kultur Konstantina-Cyrila Filosofa s diplomovou prací na téma „Panenka jako etnokulturní fenomén“. Na podzim stejného roku začíná studovat na univerzitě Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, obor slovanská filologie – český jazyk a literatura. Začíná se soustavně zabývat etnologií a folkloristikou. Je členkou semináře praktické etnologie a folkloristiky Prof. Dr. Ivana Šišmanova. Účastní se práce Asociace antropologie, etnologie a folkloristiky „Ongal“. Absolvuje několik folkloristických expedic v bulharských vesnicích Brestak, Drjanovo, Belica, Jugovo, Džurkovo a Manastir. V roce 1999 absolvuje Sofijskou univerzitu s diplomovou prací v oblasti etnolingvistiky, kterou v roce 2001 klub bulharský Bohemistů vydal pod názvem „Češi o sobě a o druhých“. Od roku 1999 se usazuje v Praze. V listopadu stejného roku uzavírá manželství v Praze s Martinem Hoffmannem, v letě 2001 se koná církevní obřad v kapli Matky Boží ve vesnici Osoica, obec Sofie. Bojka postupně pracuje na internetových portálech globe.cz a vatera.cz, a při zakládání post.bg. Některé z jejich větších web-designérských prací jsou také czechtourism.com, czechtourism.cz, hedvabnastezka.cz, patrasova.cz, lafiesta.cz, multimediální projekt České dědictví UNESCO aj. Bojka je jedna ze zakladatelek OS Zaedno a také jeho předsedkyní. Aktivně se podílí na organizaci všech akcí občanského sdružení od jeho založení v roce 2002 až do 24. května roku 2007, kdy uskutečňuje svůj poslední projekt – Svátek bulharské kultury a písma v Klubu cestovatelů Karavanseráj. 15. června 2007 Bojka přišla o život nevinně a tragicky při dopravní nehodě v pražských Malešicích.

Бойка Димитрова Добрева-Хоффманнова

е родена на 29 октомври 1975 г. в София, България, в семейството на Станка и Димитър Добреви. Има три години по-малка сестра – Иванка. През 1989 Бойка завършва своето основно образование в 18 СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в София. През 1994 Завършва Националната гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ” с дипломна работа на тема “Куклата като етнокултурен феномен”. През есента на същата година е приета в СУ “Св. Климент Охридски” в София, специалност Славянска филология – профил чешки език и литература. Започва да се занимава задълбочено с етнология и фолклористика. Става член на семинара по практическа етнография и фолклористика “Проф. д-р И. Шишманов”. Работи с асоциацията за антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”. Участва в няколко фолклористични експедиции в българските села Брестак, Дряново, Белица, Югово, Джурково и Манастир. През 1999 завършва Софийския университет с дипломна работа в областта на етнолингвистиката, която през 2001 г. Клубът на българските бохемисти издава със заглавие “Чехите за себе си и за другите”. От 1999 година се установява в Прага. През ноември същата година сключва брак с Мартин Хофман, през лятото на 2001 те сключват църковен брак в параклиса “Св. Богородица” в село Осоица, Софийска област. Бойка започва работа в интернет-порталите globe.cz a vatera.cz участва в основаването на post.bg. Някои от нейните по-големи проекти като уеб-дизайнер също така са: czechtourism.com, czechtourism.cz, hedvabnastezka.cz, patrasova.cz, lafiesta.cz, мултимедиен проект České dědictví UNESCO и др. Бойка е една от основателките на гражданско сдружение “Заедно”, също така и негова председателка. Активно участва в организацията на всички мероприятия на гражданското сдружение от неговото основаване през 2002 г. до 24 май 2007, когато осъществява своя последен проект – Празник на българската култура и писменост в Клуба на пътешествениците “Каравансерай”. На 15 юни 2007 Бойка загубва трагично и невинно живота си при автомобилна злополука в пражкия квартал Малешице.