Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Zaedno po 20 letech

Сдружение „Заедно“

двадесет години по-късно

Zaedno horizontal RGB 300px(Autor textu: Albena Rangelova, CSc.
Vyšlo v publikaci Homo Bohemicus, 2021)

В пъстрото разнообразие от сдружения в Чешката република се откроява сдружението „Заедно“ – като повечето сдружения – доброволна, неполитическа организация с идеална цел. Неговата дейност обаче надхвърля рамките на простото опазване на „нашето“ – насочена е към развитието на по-голяма толерантност и разбирателство в мултикултурното общество в днешна Чехия, като развива и укрепва идеята за българска общност, за приноса й в обществото и за непреходните стойности на българската култура. Сдружението работи съвместно с други малцинствени организации – инициира и осъществявa културни и образователни мероприятия с българска тематика. Официално е регистрирано на 21.10.2002 г., но дейността му реално започва около година по-рано.


trifon zarezan xii ronik 4 20140429 1061773193trifon zarezan xii ronik 32 20140429 1833862705Разнообразната дейност на „Заедно“ включва културни, информационни, образователни и развлекателни мероприятия с българска и мултикултурна тематика, с което значително допринася за добрия образ на българската диаспора сред чешкото общество. Почти две десетилетия опит и градивна работа – многобройни изложби, танцови и певчески курсове, лекции, конкурси и срещи. Един от най-известните проекти на сдружението е българският празник на виното „Трифон Зарезан“, който се отбелязва ежегодно в Прага и традиционно преминава при огромен интерес от страна на пражката публика и българската общност. Но ако трябва да характеризираме дейността му с няколко думи, то тя се профилира като просветителска, образователна и възпитателна.


Проекти на сдружението са финансирани от чешкото Министерство на културата и от Кметството на град Прага. Има и редица дарители, които подпомагат дейността му, но преди всичко това са доброволци и самодейци. По-големите събития, които организират, биват подкрепяни от Българския културен институт, както и от други културни институти и институции в Чехия. Поддържат интернет страници www.zaedno.org и www.kamaradi.eu.

prhonice 2 20121205 119050433513Сдружението има дългогодишни членове, които осигуряват функционирането му, но и многобройни симпатизанти, които редовно и дългогодишно го подкрепят и посещават мероприятията му. Сред първите членове и основатели на сдружението са Бойка Добрева, Севдалина Костадинова, Елена Ценева, Ганка Дюлгерова, Мартин Младенов, Тодор Ралев, Михал Коварж. С разрастването и разнообразяването на дейността му се разширява кръгът на съратници и помощници, които допринасят за нейното реализиране. С благодарност отбелязвам помощта на сем. Ралеви, Коваржови, Захариеви, също така на Мая Мадарова, Божана Нишева, Мария Селингерова, Милена Пршикрилова, Тереза Блажкова, Албена Рангелова. Да споменем с добро и тези, които вече не са между нас - Бойка Добрева и Антоанета Добрева-Янкова, преподавател по музика в у-ще „Петър Берон“ и ръководител на училищния хор „Лира”, винаги усмихната и с безкрайно търпение към децата. А Бойка Добрева е сред основателите на сдружението, инициатор на много творчески начинания. Светла душа, която оставя трайна диря след себе си, и то не само сред българската диаспора. Трагичната й гибел (15. 6. 2007) разтърси всички, но макар че Бойка не е между нас, продължава да сплотява хората – всяка година на тази дата не само членове на сдружението, но и техни близки посещават Пражката дендрологическа градина и детския кът с името „Бойкините козлета“. Там отбелязват една наистина тъжна годишнина, но заедно с това поддържат стари приятелства и създават нови, раждат се нови проекти, замислят се нови начинания.


Сдружението възниква поради тогавашната липса на културни събития с българска тематика. В началото на новия век „българската действителност“ в Прага не е съвсем лицеприятна – Културният институт е преместен от центъра на града в отдалечен квартал и почти не функционира, има клуб-механа с българска кухня на улица „Америцка“ 28, но като цяло имиджът на българите в Чехия е твърде негативен. Медиите са пълни с информация за български мафиоти и роми... В тази атмосфера дружение „Заедно“ предлага една по-добра алтернатива за „българското“ – подобно на възникналите през последните десетина години сдружения, които се опитват да променят ситуацията – всеки според силите и възможностите си. „Заедно“ се обляга на добрата традиция на чешко-българските културни отношения от последните две столетия, на красотата и уникалността на българския фолклор и на културните ценности и традиции, с които България допълва световната култура. Сдружението залага на младежкия дух и ентусиазъм, които успява да поддържа почи две десетилетия като насочва дейността си към младото поколение и децата. И не на последно място „Заедно“ залага на толерантното отношение, търпимост и уважение към дейността на останалите сдружения. Поддържа дългогодишно много добри връзки с различни неправителствени организации, сътрудничи си не само с пражки сдружения и институции, но и със сдружения от други градове и държави.

folklorni festival 08Важна част от дейността на сдружението е танцовата група „Българи“ - състав на млади хора, които посвещават част от свободното си време и целия си ентусиазъм на българските народни танци. Ръководител на групата е Тодор Ралев. „Българи“ е създаден през 2003 година и вече има много изяви, курсове за български народни танци, включително с ученици от Българското училище, които започва първата лекторка на състава – Ганка Дюлгерова. Едновременно с това сдружението дава възможност на всички, които желаят просто да поиграят хора и ръченици, да се присъединят към радостната атмосфера на народния танц, когато имат възможност. Първоначално танцовият състав репетира в залата на БКИ, Прага, а от 1. 1. 2012 г. в залата на Дома на малцинствата в Прага (Dům národnostních menšin, Vocelova 3).


Kamaradi04 2020 1Проектът Kamarádi (Приятели) има дългогодишна традиция – стартира през 2012 година и до днес ни радва с пъстрите си – забавни и поучителни едновременно – многоезични списания. Автор и ръководител на проекта е Севдалина Костадинова-Коваржова, която е и илюстратор на списанието и неговите приложения. Майстор на компютърната графика е съпругът й – Михал Коварж, който се грижи и за уебдизайна и уебстраниците на сдружението. Това е един образователен проект, който далеч надвхвърля границите на столицата, насочен е към децата от цялата република, към техните родители и към образователните институции – детски градини и училища. Главните му теми са мултикултурното възпитание, многоезичието и толерантността в обществото.


Vicejazycnost 2019 12Проектът включва няколко главни дейности, които се преплитат в динамична цялост. На първо място това е детското списание Kamarádi, което се стреми да подкрепя на езиковото образование на малцинствените езици, да изтъква предимствата на многоезичността и да възпитава в толерантен, мултикултурен дух. Списанието има печатна версия и интерактивна версия за работа на РС и таблет. Заедно с това ежегодно се провежда общодържавно детско съревнование в подкрепа на четенето и писането на втори език „Многоезичието е богатство“. Децата трябва да прочетат произведение по свой избор, написано на втори за тях език, и да нарисуват картини с теми от прочетеното. След всеки годишен кръг се организират изложби на отличените детски творби, както и читателски уъркшопи. Към този проект се отнасят и мултикултурните програми за деца от детските градини и училищата, но и за специалисти педагози. Това са различни презентации, литературни четения, беседи за културата, фолклора и традициите на различни народи. Тази дейност е насочена към децата със социокултурни различия - деца от малцинствата, деца на емигранти или от смесени бракове, но и към децата, чийто роден език е чешкият, но в училище се срещат и общуват със своите другоезични съученици. Много важна е ролята на учителите и родителите, както и помощта на баби и дядовци, които могат да използват материалите за деца от различна културна и езикова среда, подготвяни от сдружението, които са свободно достъпни на уебстраниците на сдружението. Главната цел на този проект е да предаде на децата идеята за богатството на всяка народна култура, да подкрепи стремежа им да познават своята култура и да говорят и пишат на своя език. Така сдружението допринася за запазването на многообразието на народните култури и тяхното обогатяващо взаимодействие, подкрепя както процесите на интеграция при приемането и разбирането за чешката култура, така и възпитанието в толерантност и изграждането на добро отношение към различните езици и култури. Този проект има дълбок смисъл, тъй като е насочен към бъдещето – броят на децата, които израстват в двуезична среда, расте, а тези деца обикновено не умеят да четат и пишат на втория език в семейството, за децата на емигрантите пък съществува проблем с усвояването на чешкия език, което е ключово за успешната им интеграция в обществото. Различните мероприятия показват по различен начин, че многоезичието наистина е богатство и че многоезичните деца са принос и могат да са пример за своите съученици – чудесно е да се говорят повече други езици.

label 2014 086През 2014 г. проектът Kamádi е удостоен с наградата Label 2014 в категорията „Креативен подход към езиковото обучение“. Наградата се присъжда от Европейската комисия с цел да се подкрепят и промотират иновативните проекти в областта на езиковото обучение, както и да се подкрепи тяхното по-широко разпространение и активното им прилагане в образованието.


Значима част от дейността на сдружение „Заедно“ – успоредно със списанието – са публикациите, които излизат почти всяка година. Техните илюстрации са красноречиво свидетелство за таланта и трудолюбието на Севда Коваржова, за неуморния й творчески дух – от замисъла до реализацията. Някои от тях са замислени като работен материал за упражняване и усвояване на допълнителни знания, други като двуезичен забавен и поучителен текст, който може да се ползва както в двуезичните чешко-български семейства, така и от студенти българисти и преподаватели по български език. Въпреки че става дума за популяризаторски четива, стремежът на екипа е винаги насочен към обща цел – да се осигури максимално професионално ниво на текстовете, дори когато става дума за подбор от достъпни източници (напр. приказките и анекдотите). В някои случаи се ангажират автори, които са специалисти в съответната област, напр. доц. Веселка Тончева или доц. Ангел Янков, Грозделина Георгиева, д-р. Ярослав Отченашек, в други е нужна помощта на етнолози, фолклористи, диалектолози, музиковеди, езиковеди и др. Трябва да изтъкнем и ролята на добрия превод за двуезичната публикация – благодарение на таланта на д-р Милена Пршикрилова текстовете на българските народни песни станаха достъпни за чешкия читател.
Горещо препоръчваме на вниманието на читателя уебстраниците www.zaedno.org и www.kamaradi.eu – пъстри, забавни, интерактивни, напълно в стила на авторския тандем Коварж – Коваржова. Тук се публикува актуална информация за проведените и актуално подготвяни събития и богата фотодокументация. Достъпни са и всички учебни материали, както и публикациите на сдружението в различни формати, което значително улеснява ползването им от най-широк кръг интересуващи се.

Разнообразната популяризаторска, образователна и възпитателна дейност на сдружение „Заедно“ е принос за българската общност, поддържа доброто име на българите и България и спомага за по-добро опознаване на българската култура в Чешката република.

Публикации: