Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Trifon Zarezan - I. ročnik

Balkánský jarní ples Trifon Zarezan

1. března 2003
Baráčnická rychta, Praha 1, Tržiště 23, 19 h

Trifon 2003Autor a realizace:
„Zaedno“, sdružení Bulharů a přátel Bulharska v České republice.
Projekt Balkánský hudební a taneční večer je zamýšlen jako příjemný zábavný večer s balkánskou hudbou a tancem. V sále je k dispozici taneční parket, na kterém si každý může zkusit tradiční balkánský tanec „choro“, který se netančí v párech, ale v kruhu. Bude slosovaná tombola a připraveny drobné dárky. Na místě je možno zakoupit jídlo, cigarety, alkoholické i nealkoholické nápoje, včetně bulharských vín.

 

Účinkující:
1. Gothart – česká hudební skupina s balkánským folklórním repertoárem.
2. taneční skupina Pirin z Brna – tradiční bulharské tance.
3. Ganka Djulgerova – balkánská taneční kreace.

Večer zahrnuje:
1. koncert skupiny Gothart ve dvou částech – balkánský folklór; bulharská a makedonská lidová hudba.
2. taneční kreace sólistky studentského tanečního souboru v Sofii Ganky Djulgerové.
3. bulharské lidové tance představené taneční skupinou Pirin z Brna.
4. inscenace tradičního obřadu, spojeného se svátkem vína – zastřihávání větví vinné révy, výběr cara vína Trifona.
5. tombola s věcnými cenami.
6. doprovodný program.
– uvítání návštěvníků s tradičním chlebem se solí a saturejkou – vítat budou holčičky z Bulharské školy v Praze, oblečené v lidových krojích,
– výstava obrázků dětí z Bulharské školy,
– speciální nabídka bulharských vín v Baráčnické rychtě,
– drobné dárky pro každého.

Troška historie:
Jedni s prvních obyvatel, kteří žili na území dnešního Bulharska, Makedonie a Řecka, a o kterých máme záznamy, byli Trákové. Zdá se, že slovo „trák“ bylo synonymem pro „pijáka“. Řekové byli znechuceni zvykem Tráků pít nezředěné víno. Trácký bůh věčnosti Dionýsos byl také bohem vína. Na konci každého roku Dionýsos umíral, aby se mohl narodit znovu na jaře. Jeho znovuzrození se slavilo velikými oslavami, štědrými orgiemi. Tyto oslavy se nazývaly Dionýsia, později v římských dobách Bacchusia. Dionýské zvyky přežily přes staletí až do současnosti. Poté, co bylo Bulharsko pokřesťanštěno, církev převzala, přejmenovala a zařadila většinu pohanských bohů a svátků do svého křesťanského kalendáře. Dionýský kult kontaminoval se svátkem Svatého Trifona. Každý rok, čtrnáctého února – v den svatého Trifona – Bulhaři šplhají na vrchol Rodopských hor, aby se opili a pokusili se slézt zpátky dolů...
Lidový svátek Trifon Zarezan:
V tradičním lidovém kalendáři se tento svátek vztahuje k prvnímu zastřihávaní větví vinné révy ke konci zimy a začátku jara. V každé domácností, která vlastní vinici se předchozí den peče velký kulatý, těstem zdobený, chleb „pita“ a připravuje se nadívaná slepice. Každý rok 14. února časně ráno se muži – slavnostně oblečeni, s „pitou“, pečenou slepicí a s vínem ve speciálním džbánku „baklica“ – vypravují zastřihnout první větve vinné révy. Ten den se vinaři moc nepřepracují. Čeká je ještě velká oslava a společný oběd přímo na vinici. Dřív než začnou tradiční hody na počest Trifona a na zajištění dobré úrody, musí být vybrán car vína Trifon. Nejstarší člen skupiny postaví uprostřed květinu nebo džbánek vína a vyzve toho, kdo měl v předchozím roce štěstí, zdraví a vypěstoval dobré víno, ať vezme tu květinu nebo se napije vína. Tím bývá zvolen Trifonem a ostatní jeho zvolení schvalují pokřikem „Ať žije Trifon!“. Po jídle se všichni, s Trifonem na ramenou, vypravují zpátky domů, kde na ně čeká celá vesnice nebo městečko, zdraví cara, přeje úrodu a každý se snaží cara a ostatních dobře pohostit vínem. Opilost vinařů a hlavně Trifona má zajistit úrodu na celý další rok. Trifon Zarezan (zarezan = zastřihnutý) je vskutku jeden z nejveselejších a nejoptimističtějších svátků roku.

Program večera:

 • Kolem 19.00 (nejpozději 19.15) - začátek - moderátor zahájí večer (uvítání publika, krátké informace o svátku vína, poděkováni sponzorům, vyhlášení programu večera, zahájení dětské výstavy) 15 min
 • 19.30-19.40 - Ganka Djulgerova - samostatné taneční kreace – hudební a taneční kytice z několika bulharských krajů Mizija, Trakia, Makedonie, Dobrudža, Šopluka
 • 19.40-20.50 - Gothart - balkánská část repertoárů – makedonské, cikánské, rumunské, řecké, albánské písně. Během této části koncertu znova vystoupí Ganka Djulgerova v autentickém rodopském kroji.
 • 20.30 - 21.00 -moderátor seznámí publikum s historií svátku vína s ohledem na následující inscenaci zastřihávání a výběru cara Trifona, která proběhne v humoristickém duchu a s aktivní účastí publika. Pozve na scénu kandidáty na cara. Každý, kdo se odváží kandidovat, by měl mít za sebou pěkný a úspěšný rok a měl by mít kladný vztah k vínu. Proběhne zastřihávání vinné révy a výběr cara. Car je obdarován věncem, ozdobami z pražené kukuřice a paprik (ty dostanou i ostatní kandidáti), vínem a tradičními ostrými papričkami.
  Trifon je nesen ostatními kandidáty a je vítán pokřikem publika.
 • 21.00 -21.10 - taneční soubor Pirin - tanec horo při reprodukované hudbě.
 • 21.10-21.20 - taneční soubor Pirin - tanec: „pravo horo“, „ruchenica“, makedonské horo „sirto“ za doprovodu skupiny Gothart.
 • 21.20-22.20 - Gothart - bulharská část koncertu – tanečníci ze souboru Pirin tančí mezi diváky, lákají Trifona, aby se zapojil do tance. Zapojí se i publikum.
 • 22.30 - 23.00 - tombola s věcnými cenami – ceny zajistili sponzoři, lístky do tomboly se budou prodávat v průběhu celého večera. (Celý výtěžek z tomboly bude použit na financování organizace večera.)
 • 23.00 - soubor Pirin zatančí řecký tanec „sirtaky“, ukončení oficiální části večera.