Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Účast Spolku Zaedno na mezinárodní konferenci v Německu

2024 erasmus nemecko 01Spolek Zaedno se zúčastnil mezinárodní konference v Německu. Předsedkyně Spolku Zaedno S. Kovářová zastupovala organizaci na akci pořádané německou Národní agenturou BIBB s názvem „TCA Optim-AL3: Jak zapojit žáky do projektů KA1“. Konference se konala od 27. do 29. května 2023 v Bergisch Gladbach.

2024 erasmus nemecko 022024 erasmus nemecko 032024 erasmus nemecko 04Během akce byly stručně představeny projekty včetně projektu Erasmus+ „Easy Together“ a dalších aktivit organizace Zaedno. Účastníci měli příležitost vyměňovat si praxe, zkušenosti, kontakty a informace. Konference se zúčastnilo 60 účastníků z 30 zemí EU a zaměřovala se na žáky s méně příležitostmi a na Klíčovou akci 1 (Mobilita) v programu Erasmus+. Diskutovalo se o zapojení žáků a organizací do vzdělávacích aktivit v zahraničí. Akce sloužila také jako anglicky vedený kontaktní seminář s cílem vytvářet partnerství v oblasti vzdělávání po celé Evropě.

Spolek Zaedno took part in an international conference in Germany

Spolek Zaedno participated in an international conference in Germany. The Chairwoman of Spolek Zaedno S. Kovářová represented the organization at the event organized by the German National Agency BIBB, titled "TCA Optim-AL3: How to Involve Learners in KA1 Projects." The conference took place from May 27th to 29th, 2023, in Bergisch Gladbach.

During the event, projects including the Erasmus+ project "Easy Together" and other activities of the organization Zaedno were briefly presented. The participant had the opportunity to exchange practices, experience, contacts and information. The conference hosted 60 participants from 30 EU countries and focused on learners with fewer opportunities and Key Action 1 (Mobility) in the Erasmus+ programme. Discussions centered around involving learners and organizations in learning activities abroad. The event also served as an English-language contact seminar aimed at creating partnerships in the field of education across Europe.