Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

O Zaedno

Zaedno horizontal RGB-300pxSpolek Zaedno je dobrovolná, nezisková a nepolitická organizace.

Hlavním cílem sdružení je rozvoj multikulturní společnosti v České republice a vedení společnosti k větší toleranci a porozumění.
Dále také udržování krajanské soudržnosti a spolupráce s dalšími menšinovými organizacemi. Prostředkem k dosažení těchto cílů je organizování kulturních a vzdělávacích akcí a vydávání publikací s bulharskou a multikulturní tématikou. Sdružení se také zabývá otázkami závažných problémů dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v ČR i Evropě a organizuje kulturní aktivity. Tímto přispívá k vyvolání veřejné diskuse a tímto k dosažení cílů.

Spolek Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých ukazuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury. Například výstavy, taneční semináře, informační přednášky, soutěže, kurzy a kulturně-společenská setkáni. Spolek Zaedno má dlouholetou tradici a zkušenost s organizací a realizací podobných akcí. Tyto akce jsou sledované a hojně navštěvované. Zaedno je známé tím, že pořádá akce, které jsou zajímavé jak pro Bulhary, tak i pro Čechy a často i pro lidi z dalších etnických skupin a pro cizince pobývající v Praze. Akce jsou pestrobarevné a pozitivně laděné, může se do nich zapojit celá rodina, často se počítá i s účastí publika formou soutěží, her nebo kvízů. Jeden s nejznámějších a hojně navštěvovaných projektů sdružení je Trifon Zarezan, bulharský ples a svátek vína.

Dále vydáváme publikace pro děti z bulharské menšiny v bulharštině a česko-bulharské populárně naučné publikace s folklorní tematikou.

Taneční Soubor Bulgari při Spolku Zaedno je soubor mladých lidí zabývajících se bulharským lidovým tancem. Jeho vedoucím je Todor Ralev. Soubor existuje od roku 2003 a má za sebou řadu vystoupení, seminářů bulharského lidového tance apod.

Od roku 2012 realizujeme projekt Kamarádi, jehož součástí je dětský vícejazyčný časopis Kamarádi - časopis pro vícejazyčné děti a multikulturní výchovu. Je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy.

Hlavním tématem Kamarádů je mnohojazyčnost. Proto každoročně vyhlašujeme celostátní dětskou kreativní soutěž s pěknými cenami „Vícejazyčnost je bohatství" na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce.

V roce 2018 jsme do projektu Kamarádi přidali aktivitu Multikulturní programy pro děti z pražských škol a školek. Hlavním cílem této aktivity je rozvoj poznání mezi cizinci, národnostními menšinami a majoritní společností.

Stanovy Spolku Zaedno ke stažení ve formátu PDF

Naše projekty spolufinancují:

logo-urad vlady

Гражданско сдружение на българите и приятелите на България в Чехия

Заедно е доброволна, неполитическа организация с идеална цел. Стреми се към развитието на по-голяма толерантност и разбирателство в мултикултурното общество в Чехия като запазва българската идея. Работи съвместно с други малцинствени организации. Организира и осъществявя културни и образователни мероприятия с българска тематика.
Сдружението съществува от 2002 г.

Заедно организира и осъществявя културни, информационни, образователни и развлекателни мероприятия с българска и мултикултурна тематика, чрез което показва разнообразието на българската и балканската култура. Сдружението има дългогодишна традиция и опит в оргнизирането и реализацията на изложби, танцови и певчески семинари, информационни лекции, конкурси, курсове и обществено-културни срещи. Един от най-известните и радващи се на особен интерес проекти на сдружението е българският празник на виното - Трифон Зарезан.

Танцовият състав “Българи” към гражданско сдружение “Заедно” е състав на млади хора, които са се посветили на българските народни танци. Ръководител на групата е Тодор Ралев. Съставът е създаден през 2003 година и вече има редица изяви, семинари за българския народен танц и др.

Čtěte více: V roce 2012 jsme oslavili 10 výročí od založení OS Zaedno.