slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Vícejazyčnost je bohatství banner prace 2022
Aktuální číslo časopisu Kamaradi03 2024 001
Publikace
Karlův most, pražský poklad Karluv most 2023 001
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

collapse button

Vydání:

Ohlasy čtenářů

Ohlasy čtenářů a příjemců časopisu Kamarádi.

Spontánní reakce - z e-mailů došlých do redakce a výběr odpovědí z on-line dotazníku zveřejněného v létě 2015 na www stránkách časopisu (anketní otázka: Jaké je Vaše mínění o časopisu v jedné větě?). Máte-li zájem o vyplnění dotazníku, můžete to stále udělat ZDE.


Dobrý den, mockrát Vám děkuji za vydávání časopisu Kamarádi - je to skvělý počin (stejně jako další aktivity Zaedna) a jazykovou různorodost vidím jako hodnotu, kterou se kromě Vás málokomu daří takto úspěšně uvádět v život.
Děkuji také za zasílání časopisů do METY, naši klienti to velmi oceňují a Kamarády propagujeme i mezi pedagogy jako příklad dobré praxe a užitečnou pomůcku jak pro výuku češtiny jako druhého jazyka, tak pro rozvoj jazyka mateřského.
Bc. Jan Heinrich, sociální pracovník,
META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů


Časopisu Kamarádi já osobně považuji za nejlepší v oblasti multikulturního výchovy, který u nás existuje. Je skvělý po stránce obsahové, výukové - spousta zajímavých, žákům srozumitelných informací na jednom místě ze života, historie, kultury jiných národů, menšin, kultur, vynikající je i stránka výtvarná, přílohy i hry k využití, pexesa atd. Časopis vede žáky nenásilnou formou k toleranci, respektu, k prevenci xenofobie a rasismu, k poznání jiných kultur, národů a přispívá k nekonfliktnímu soužití nás všech v multikulturní společnosti. Vede rovněž krásnými pohádkami, povídkami, básněmi, příběhy ke čtenářství, k rozvoji čtenářské gramotnosti a k poznávání jazyků jiných národnostních menšin. Ještě jednou moc díky a vydržte ve Vaší náročné, ale jistě záslužné práci. Věřím, že časopis Kamarádi bude ještě dlouho obohacovat nejen naši školní výuku, ale i náš život.
Mgr. Vlasta Geryková - ředitelka školy
Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace


Dovolte nám, abychom Vám poděkovali za pravidelné zasílání multikulturního časopisu Kamarádi. Při práci s dětmi (besedy pro školy, akce pro děti) jsme využili mnohé aktivity, články a náměty. Jelikož děti reagují na toto periodikum velmi kladně, byli bychom moc rádi, kdyby distribuce pokračovala i nadále.
Velmi děkujeme za uvážení naší prosby a za Vaši odpověď.
Jana Kubiková a kolektiv vítkovické knihovny
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace


V METĚ časopis odebíráme a nabízíme jej našim klientům - cizincům, kterým pomáháme se začleněním jejich dětí do českého vzdělávacího systému a také dětem, které navštěvují naše kurzy českého jazyka pro školáky. Máme velmi dobré reakce od rodičů a dětí, kteří oceňují zvláště když si děti mohou přečíst zajímavé příspěvky i ve svém jazyce v kombinaci s češtinou. My sami také časopis považujeme za velmi kvalitně zpracovaný po obsahové i grafické stránce. Moc se nám líbí jeho zaměření a považujeme ho za skvělý most pro adaptaci dětí v ČR. Přimlouvali bychom se také za ještě více vietnamských příspěvků.
V současné době odebíráme 10 kusů a vzhledem právě k intenzivním aktivitám pro děti jsou časopisy vždy velmi brzy rozebrané. Pokud by byla možnost zasílat jich více (např. 20-30), byli bychom moc rádi.
Jan Heinrich, sociální pracovník a koordinátor dobrovolnického programu
META o. p. s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů


... Jedno číslo časopisu Kamarádi jsem ponechala pro studovnu bohemistiky, druhé jsem přenechala kolegovi, který učí slovanské literatury a polštinu, lužickou srbštinu a třetí jsem si vzala já. Předpokládám, že až se o Vašem časopisu dozvědí kolegové, kteří publikují na téma čeština jako jazyk druhý a cizí, ozvou se Vám i jiné katedry.
Časopis Kamarádi jsem poprvé viděla ve škole, kde pracuji primárně (Gymnázium Bohosudov), a používám ho jednak pro výuku cizinců, jednak pro zpestření výuky Čechů. V současnosti máme na škole Vietnamce, Ukrajince, Rusy, od září přibyde i Argentinka. Mám-li v temaťáku češtinu jako slovanský jazyk, kopíruji dětem ukázky, děti původu ruského a ukrajinského, které výrazně chybují v češtině, se při čtení azbuky můžou "blýsknout" před ostatními, můžou mít v něčem "navrch".
Váš časopis jsem i zapůjčila své studentce Polce, která zde začala učit polštinu coby rodilá mluvčí. Dále jsem ho půjčila kolegyni, která je češtinářka, tedy zvyklá na výuku Čechů, a najednou dostala příležitost učit češtině dva Srby. Komu jsem časopis ukázala, byl nadšený.
Jana Křehlíková, pedagog
Gymnázium Bohosudov, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně


Jsem učitelka v česko anglické mateřské škole Mozaika v Poděbradech a máme tu děti různých národností - kromě českých, také z USA, Vietnamu, Číny, Běloruska, Makedonie...
Moc rádi bychom byli členy vašeho klubu a dostávali časopis Kamarádi.
Kateřina Pokorná, učitelka
Mozaika, Studentská 201, Poděbrady 290 01


Váš časopis jsem velmi přivítala, doposud jsem se s tak kvalitně udělaným časopisem pro multikulturní výchovu nesetkala, super kvalita, obsah, výtvarné zpracování - žádné fotografie, ale zajímavé kresby, navíc zasílán zdarma, s takovým časopisem se pracuje skvěle v hodinách - jednoduché věci, ale působivé, různorodé činnosti.
Všichni žáci mají o časopis zájem. Když děti jinak než česky mluvících rodičů uvidí v časopise pohádku nebo příběh v jejich jazyce, tak je to velmi potěší a zahřeje na srdíčku. České děti si zase připomenou rčení "Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem."
Alena Semerádová, učitelka
ZŠ a MŠ Praha 5 – Smíchov


Považuji časopis Kamarádi za nenásilný, zajímavý a podnětný způsob, jak vnést do výuky multikulturní výchovu dětí na ZŠ.
Myslím, že pokud vidíte žáka, jak spokojeně listuje časopisem, pročítá články nebo hraje hry, popřípadě vybarvuje pastelkami, není třeba nic dodávat. Časopisy ráda půjčuji žákům i domů. Časopis má vysokou úroveň, ale měnit a vylepšovat lze stále.To bych však nechala na redakci časopisu, který už dnes odvádí skvělou práci.
Libuše Bahenská, učitelka
ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha 3


Časopis je přínosný a ve svém ohledu jedinečný, protože na trhu nic podobného není. Opravdu tento časopis pravidelně využíváme.
Pracujeme s časopisem ve školní družině. Záleží na tématu - většinou čtu dětem pohádky - nebo část pohádek a děti tak poznávají jazyk jiné kultury. Během příměstského tábora jsou využívány také některé aktivity. Děti si v něm mohou listovat během pobytu v ŠD. Časopis využívají i pedagogové, během přípravy na výuku.
Marková Martina, vedoucí vychovatelka ŠD
ZŠ Čeladná, p.o.


Časopis Kamarádi se mi MOC líbí, protože dětem "nečeským" může dát pocit, že sem patří, když mají "svůj" časopis a dětem českým zase ukáže, že jsou tady i jiné děti, které žijí jiné životy, mluví jinou řečí a mají jinou kulturu, ale pořád jsou to děti - kamarádi.
Alena Brhelová, knihovnice
Městská knihovna při KD Strážničan


Pracuji jako asistent pro soc. znevýhodněné děti, na čtenářském kroužku, kde se účastnili jak děti romské tak české a tento časopis jsem si četli, zejména romské pohádky. Děti se na psaný romský jazyk.
Časopis se dětem moc líbí, rádi si v něm listují. Předávám časopis i tř. učitelkám, které je používají při hodině čtení.
Růžena Švehlová, Soc. asisten pro soc. znevýhodněné děti
ZŠ Běžecká 2005, Sokolov


Mohl by vycházet častěji i za cenu, že by byl zpoplatněn, je to kvalita.
Děti se dozvídají mnoho zajímavých informací, v mém kolektivu je mnoho dětí různých národností, které neznají svou kulturu.
Lucie Píchová, pracovník předškolního klubu
Sdružení sociálních asistentů Ostrava - Předškolní klub Kuřátko


Zajímavý a kvalitní časopis - naše knihovna ho dostává darem. Časopis si půjčují rodiče pro své děti a využívají ho i učitelé jazyků. Nám knihovníkům napomáhá při besedách.
Eva Buryánová, knihovnice
Městská knihovna ve Vimperku


Je k dispozici dětským čtenářům v naší knihovně, dále jej využívám při volbě témat výtvarných dílniček, při návštěvách jednotlivých ročníků ZŠ a MŠ.
Mám reakce romských dětí, které časopis přijali velmi pozitivně.
Ing. Zuzana Belanská, knihovnice
MK Praha 9


Mám ve škole na starosti péči o děti s odlišným mateřským jazykem. Žáci z menšin vítají, že se někdo zajímá o jejich jazyk, kulturu, žáci z majority považují za zajímavé
Božena Brožová, učitelka
ZŠ a MŠ, Praha 3, nám. J. z Lobkovic 22/121


Dozvěděla jsem se o časopisu díky semináři "Ve školce se spolu domluvíme", který mi metodicky pomohl s určitými aspekty inkluzivního vzdělávání dětí odlišným mateřským jazykem. Časopis nám slouží jako pomůcka k přípravě učitelů při práci s dětmi nejen z cizojazyčného prostředí. Děti časopis zaujal ilustracemi, poté se začali zajímat o cizojazyčné pohádky/ říkanky.
Květa Mračková, učitelka
Soukromá MŠ Plzeň-Božkov


Časopis je u nás volně k půjčení. Po domluvě s učiteli připravuji tématické hodiny. Vždy podle toho jaké děti v dané třídě jsou.
Líbí se mi, když děti z národnostních menšin začnou vyprávět příběhy, které se u nich tradují.
Martina Rišková, knihovnice
Městská knihovna Nové Sedlo


Jedná se o zajímavý, přínosný, zábavný časopis, který ráda doporučím.
Časopis se líbí. Větší zájem o něj mají pedagogové.
Jana Hrbková, knihovnice v dětském oddělení
Městská knihovna Louny


Tento časopis obohacuje výuku! Čteme ho cela rodina, dokonce ho i půjčuji, používám ho ve výuce. Děti jsou nadšené, zajímají se dál, některé si půjčují časopis.
Klára Horáčková, jednatelka, učitelka
Alter Ego, s.r.o.


Inspirativní a užitečný nejen pro výuku cizinců. Líbí se, protože je to něco jiného, než na co jsou běžně zvyklí. U dětí národnostních menšin probouzí hrdost a vlastenectví. Jsou rády, když slyší z učitelových úst, že je ruština krásný jazyk, např. Rozdává se dětem, někdy na základě jejich zájmu a někdy jako odměna.
Mgr. Hana Urešová, učitelka
ZŠ a MŠ, Praha 10


Velmi bychom rovněž prosili, zda byste nám do školy mohli zdarma zasílat časopis Kamarádi, což jste nabízeli v emailové zprávě k soutěži. Naše škola se výrazně věnuje multikulturní výchově, máme žáky romského etnika, děláme plno zajímavých projektů a časopis by byl pro nás přínosem.
Ředitelka ZŠ Kopřivnice (17. 9. 2013)


Měli bychom zájem odebírat časopis Kamarád do našeho Školního klubu. K nám do školy dochází poměrně dost žáků z ruskojazyčného prostředí a Váš časopis by těmto studentům mohl pomoci v integraci a zároveň podpořit zájem o jejich kulturu ze strany spolužáků.
Učitelka na Biskupském gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov (13. 9. 2013)


Rádi bychom dostávali tištěné časopisy Kamarádi (zdarma), nahlédli jsme na ukázková čísla a v hodinách českého jazyka, literatury a dalších bychom s ním mohli pracovat.
Učitelka na základní škole, Pod Radnicí 5 Praha 5 (13. 9. 2013)


Viděla jsem váš materiál a velmi mě zaujal.
Moc fandím všem, kterým tak leží na srdci dobrá výchova našich dětí.
Učitelka na Veselé škole - ZŠ a ZUŠ Praha (25. 8. 2013)


Měli bychom velký zájem o Váš časopis kamarádi. Jsme obecně prospěšná společnost Integrační centrum Praha a pracujeme s migranty z třetích zemí a jejich dětmi.
Metodická ředitelka Integračního centra Praha, o.p.s. (30. 7. 2013)


Velmi nás zaujal Váš časopis. Pokud budete mít možnost zaslat nám i další čísla, budeme VELMI rádi. O elektronické podobě neuvažujete?
Ředitelka Městská knihovna VRATIMOV (20. 6. 2013)


Dnes se mi dostal do ruky výtisk Vašeho časopisu Kamarádi. Po prohlédnutí jsem dospěla k názoru, že by našel uplatnění v naší knihovně - je nejen plný užitečného čtení, ale i her, soutěží a poučení zábavnou formou.. Pokud by bylo možné, hlásím se k odběru.
Pracovnice Regionální knihovny Karviná - Nové Město (19. 6. 2013)


Jsme Středisko polské literatury Regionální knihovny Karviná a máme zájem o tištěný časopis Kamarádi zdarma. Jsme přesvědčeni, že nápady a úkoly z časopisu můžeme využít v práci s malými čtenáři polské národnostní menšiny.
Pracovnice Regionální knihovny - Střediska polské literatury, Karviná (13. 6. 2013)


Jsem učitelka základní školy. V knihovně jsem se od paní knihovnice dověděla o Vašem časopise Kamarád, který mě velice zaujal. Protože v našem městě máme obyvatele ( a tím i žáky naší školy) různé národnosti, myslím si, že mít možnost dostávat Váš krásný časopis přímo do školy v tištěné podobě by pro nás bylo velice inspirativní.
Učitelka SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk (12. 6. 2013)


Děkuji za zaslání vašich krásných časopisů. Soutěž se mi velmi líbí a určitě ji budu propagovat, škoda jen, že začínají prázdniny a nebude dostatek času, aby školy reagovaly. ale budeme se snažit.
Pracovnice Městské knihovny Šumperk (12. 6. 2013)


Na veletrhu Svět knihy se mi dostalo do ruky první číslo časopisu Kamarádi. Protože se mi jeho obsah i poslání líbí, ráda bych ho odebírala pro své děti. Můžete mi ho prosím posílat na níže uvedenou adresu?
Táňa, Říčany (4. 6. 2013)


Váš časopis se nám líbí (i když bychom přivítali místo němčíny spíše větší zastoupení jazyků, kterými mluví naši klienti - hlavně ruština, vietnamština, čínština, mongolština, arabština, francouzština atd.). Moc se nám líbila hra s kartičkami.
Časopis bychom rádi odebírali pro naše klienty, kteří k nám přicházejí s dětmi nebo mají děti doma, případně pro čtenáře z řad účastníků našich kurzů pro děti.
Pokud by to bylo možné, rádi bychom odebírali například 20 kusů časopisu.
Pracovník META o.s.- Sdružení pro příležitosti mladých migrantů (14. 12. 2012)


Děkuji za zaslání pilotního ročníku časopisu Kamarádi, který se mi velice líbí a ráda bych ho rozdávala cílové skupině dětí během přednášek Eurocentra na základních školách. Proto Vám v příloze zasílám vyplněný PDF formulář, neboť mám zájem dostávat časopisy i nadále.
Vedoucí Eurocentra Plzeň (13. 12. 2012)


Dekujeme Vam za zaslani casopisu pro deti. Verime, ze pomuze jak detem, tak jejich rodicum ve vyuce ceskeho jazyka a poznani mistnich zvyku a tradic. Radi v nem uvidime i ruske pohadky v rustine a take nejakou informaci o Rusku. Nas by to velice potesilo.
Knihovnice RSVK (29. 9. 2012)


Dobrý den, máme zájem o zasílání časopisu Kamarádi v počtu 20 kusů. Časopisy obdrží a využijí žáci s odlišným mateřským jazykem v rámci odpoledních konverzací.
učitelka FZŠ Mezi Školami (27. 9. 2012)


Velice Vám děkujeme za zaslání výtisků časopisu Kamarádi. Byli bychom velmi rádi, kdybyste nám mohli zdarma časopis zasílat i nadále. Distribuujeme Váš časopis v prostorách Evropského domu.
Děkujeme za spolupráci.
Pracovnice Zastoupení Evropské komise v ČR (27. 6. 2012)


Dětské kresby - příspěveky do 2. čísla 2013 od našich čtenářů:

  1. Poseidon - Maxim, 8 let
  2. Zeus - František, 9 let
  3. Kůň - Alice, 8 let
  4. Tulipán - Filip, 8 let