slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Aktuální čísla časopisu Kamaradi02 2022 Kamaradi01 2022 Publikace - Vyprávění o symbolech České republiky vypraveni o symbolech 2021
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

Tvoříme do soutěže

Maxmilian ValekNáměty ke společnému tvoření

Délka aktivity: minimálně 2 vyučovací hodiny
Vzdělávací oblasti: člověk a společnost, umění a kultura, jazyk a jazyková komunikace
Průřezové téma: multikulturní výchova
Cíle: Seznámení se s cizím jazykem a kulturou. Učit žáky respektovat zvláštnosti různých etnik. Rozvíjet jejich jazykové znalosti, čtenářská gramotnost, manuální zručnost a estetické cítění.
Pomůcky: výtvarný materiál, texty/úryvky pohádek v cizích jazycích
Materiály k využití:

1. Čerpáme z časopisu Kamarádi

Rádi byste u žáků povzbudili zájem o cizí jazyky, ale jejich jazykové znalosti jsou minimální a žádnou pohádku v cizím jazyce sami nepřečtou? Využijte materiály na našem webu a dětem pusťte zvukovou nahrávku v nějakém jazyce – začněte možná se slovenštinou, děti tomu budou částečně rozumět. Přečtěte si spolu překlad do českého jazyka a zkuste i část pohádky v originálním jazyce přečíst a naučit se třeba pár slov či výrazů. Podle pohádky tvořte a společné dílo pošlete do soutěže. Dílo může obsahovat i záznam toho, jak jste se spolu učili a tvořili.

Tipy: Časopis Kamarádi 2020/1 Předčítané texty v menšinových jazycích


2. Setkáváme se s rodilým mluvčím

Máte v třídě či ve škole žáky jiných národností? Pozvěte do školy některého z jejich dospělých příbuzných a uspořádejte pro žáky „národní den“ (např. vietnamský, bulharský, ruský atd.). Cizinec může o své zemi vyprávět, ukázat fotky, přinést na ochutnání nějaké speciální jídlo nebo ukázat suvenýry. Cizinec dětem přečte pohádku ve svém jazyce a pak jim poví, o čem ta pohádka byla. Děti se naučí pár slov, dozví se, jaké písmo se v daném jazyce používá a jak se od češtiny tento jazyk liší nebo se jí podobá. Pak můžete aktivně zapojit daného žáka. Ten může při tvorbě společného díla např. i psát v cizím jazyce. U starších ročníků může „národní den“ zorganizovat samotný žák za pomoci pedagoga.

Tipy: Kolektivní práce – malé děti


3. Spojíme se zážitkem

Spojte učení jazyků (např. angličtiny či němčiny) s něčím praktickým, např. vařením, vyráběním, tematickou hrou, procházkou, divadelní inscenací. Pokud např. pracujete s pohádkou O Červené Karkulce, můžete připravit „Karkulčin košík“ a v parku si udělat skutečný piknik. Děti při tom mohou potraviny popisovat v cizím jazyce (etikety) a naučit se několik základních frází, jako např. „Mám hlad“ či „Dobrou chuť“. Následně ve třídě děti vytvoří košík z papíru, jednotlivé potraviny nakreslí, vystřihnou, popíší a přidají do košíku. Hotové dílko můžete poslat do soutěže!

Tipy: Jednotlivci od 10 do 18 let Kolektivní práce – 4.–5. třída


4. Využijeme při výuce ČJ

Pokud máte žáky-cizince, kteří potřebují zlepšit svoji češtinu, teď je ta ideální chvíle je angažovat a motivovat k práci. Pohádky z časopisu kamarádi se mohou použít i obráceně – jako pomůcka k výuce češtiny. Žáci budou číst nejdříve pohádku v češtině a pak si přečtou překlad do svého rodného jazyka. K pohádce vytvoří ilustraci s popiskami. České děti mohou cizojazyčným spolužákům pomáhat, vysvětlovat obsah a pravidla – u toho se samy mnoho naučí.

Tipy: Jednotlivci od 10 do 18 let Kolektivní práce – malé děti


5. Tvoříme v co nejvíce jazycích

Máte v třídě či ve škole mnoho žáků různých národností? Jste jazykově zaměřená škola, kde se žáci učí více cizích jazyků? Využijte kapacitu svých žáků a vytvořte společné dílo, kde využijete všechny jazyky, které vaši žáci ovládají. Spojte např. němčináře a angličtináře, probírejte společné téma (například roční období) a vytvořte společné dílo (např. kalendář). Možnosti je mnoho, pro inspirace si prohlédněte galerie soutěžních prací z již proběhlých ročníků soutěže.

Tipy: Kolektivní práce – malé děti Kolektivní práce - mládež


6. Vytvoříme vlastní knížku

Využijte této příležitosti a společně se žáky vytvořte vlastní pohádkovou knížku – texty a ilustrace budou tvořit žáci sami. K tomu je potřeba pokročilejší znalost jazyka. Jednodušeji se tvoří komiksy – texty tam jsou krátké, hlavní roli hrají obrázky. Dejte žákům společné téma a k tomu jasné zadaní, jak stvořit komiks. Vzniklé listy svažte jako komiksovou knihu a pošlete do soutěže.

Tipy: Kolektivní práce – mládež