slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Vícejazyčnost je bohatství banner prace 2022
Aktuální číslo časopisu Kamaradi03 2024 001
Publikace
Karlův most, pražský poklad Karluv most 2023 001
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

Kamarádi na Světu knihy 2024

2024 Svet knihy bannerPřijďte na náš kreativní workshop na knižní veletrh ve dnech 23. a 24. května.

Stejně jako každé jaro, tak se i letos těšíme na účast na Mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v květnu na pražském Výstavišti. Děkujeme organizátorům této výjimečné akce za dlouholetou spolupráci. Časopis Kamarádi bude opět k dostání na stánku Domu národnostních menšin, a to v Křižíkově pavilonu B (KB), stánek 505. Z některými z nás se budete moci na veletrhu osobně potkat, a to v rámci čtyř kreativních workshopů na něž vás srdečně zveme. Pokud se na workshopy chystáte jako školní skupina, je třeba si místo na workshopu rezervovat předem.

Navíc je letos na veletrhu umístěna zbrusu nová výstava Sevdy Kovařové na téma Environmentálně a sociálně odpovědná knižní ilustrace. Výstava je k vidění v Sále Heleny Zmatlíkové.

 • 23. 5. 2024, čtvrtek, 12–12.50, Sál Boženy Němcové
  Runy – starogermánské písmo
  Naučte se, jak dodat papíru starý vzhled. Takový „starý“ papír můžete popsat runami – legendárním písmem Germánů.
 • 23. 5. 2024, čtvrtek, 13–13.50, Sál Heleny Zmatlíkové
  Tvoříme s azbukou
  Malujte na kamínky permanentní barvou písmenka cyrilice – ukrajinského písma, se kterým vás seznámí rodilý mluvčí.
 • 24. 5. 2024, pátek, 11–11.50, Sál Heleny Zmatlíkové
  Tvoříme udržitelně s bulharskou výtvarnicí
  Zajímáte se o naléhavá témata, jako je udržitelnost či ekologie? Výtvarný workshop s ilustrátorkou dětského časopisu Kamarádi Sevdou Kovářovou (www.kamaradi.eu) vám odhalí způsoby, jak být při tvorbě šetrnější k přírodě.
 • 24. 5. 2024, pátek, 12–12.50, Sál Heleny Zmatlíkové
  Tvoříme s alfabetou
  Malujte na kamínky permanentní barvou písmenka alfabety – řeckého písma, se kterým vás seznámí rodilý mluvčí. Ve spolupráci s Gymnáziem Na Vítězné pláni.

Výtvarné materiály a pracovní listy na workshopy zajištěny.

Environmentálně a sociálně odpovědná knižní ilustrace, výstava od Sevdy Kovařové

O udržitelném a sociálně odpovědném umění:

Proč? Dnes je naléhavá potřeba environmentálně a sociálně odpovědných praktik. To je motivováno nutností chránit naše ekosystémy a zdroje, podporovat sociální rovnost, přimět korporace k dodržování etických standardů, řešit globální výzvy společně a zajistit blahobyt budoucích generací.

Co je to udržitelnost? Udržitelnost je založena na principu, že vše, co potřebujeme pro přežití a blahobyt, závisí na našem přírodním prostředí. Usilovat o udržitelnost znamená vytvářet a udržovat podmínky, za kterých mohou lidé a příroda existovat v produktivní harmonii, která podporuje současné i budoucí generace.

Co je udržitelné umění? Udržitelné umění je umění v souladu s klíčovými principy udržitelnosti, mezi které patří ekologie, sociální spravedlnost a nenásilí. Udržitelné umění lze také chápat jako umění, které je vytvářeno s ohledem na širší dopad díla a jeho přijetí ve vztahu k jeho prostředím - sociálním, historickým a kulturním.

O autorce a výstavě:

Sevda (Sevdalina Kovařová-Kostadinová), autorka této výstavy „Environmentálně a sociálně odpovědná knižní ilustrace“, je výtvarnice a ilustrátorka knih, která je na špičce v integraci ekologicky šetrných praktik a řešení sociálních problémů ve své tvorbě. Používá jak inovativní metody, tak tradiční řemesla k vytváření působivých ilustrací. Zaměřuje se na oslovování specifického publika, zejména dětí a mladých lidí, s poselstvími, která podporují odpovědnost k přírodě, sociální odpovědnost, kulturní a jazykovou rozmanitost, respekt a sociální soudržnost.

Kombinací inovativních technik s tradičními uměleckými formami umělkyně demonstruje závazek jak k tvořivosti, tak k environmentálnímu vědomí. Prostřednictvím svých ilustrací nejen zaujme své publikum, ale také jej vzdělává. Tento přístup odráží rostoucí trend v uměleckém světě, který používá umělecký projev jako prostředek k prosazování pozitivních změn ve společnosti.

Environmentally and Socially Responsible Book Illustration, an exhibition by Sevda

About sustainable and socially responsible art:

Why? Today, there's a crucial need for environmentally and socially responsible practices. This is driven by the imperative to preserve our ecosystems and resources, promote social equity, hold corporations accountable to ethical standards, address global challenges collaboratively, and secure the well-being of future generations.

What is sustainability? Sustainability is based on the principle the everything that we need for survival and wellbeing depends on our natural environment. To pursue sustainability is to create and maintain the conditions under which humans and nature can exist in productive harmony to support present and future generations.

What is sustainable art? Sustainable art is art in harmony with the key principles of sustainability, which include ecology, social justice and non-violence. Sustainable art may also be understood as art that is produced with consideration for the wider impact of the work and its reception in relationship to its environments - social, historical and cultural.

About the author and the exhibition:

Sevda (Sevdalina Kovárˇová Kostadinova), the autor of this exhibition "Environmentally and Socially Responsible Book Illustration" is visual artist and book illustrator who is at the forefront of integrating eco-friendly practices and addressing social issues in her artwork. She utilizes both innovative methods and traditional handcrafts to create impactful illustrations. Her focus is on reaching a specific audience, particularly children and young people, with messages that promote responsibility towards nature, social responsibility, cultural and language diversity, respect and social coherence.

By blending innovative techniques with traditional art forms, the artist demonstrates a commitment to both creativity and environmental consciousness. Through her illustrations, she not only captivates her audience but also educates them. This approach reflects a growing trend in the art world towards using artistic expression as a means of advocating for positive change in society.