slunce kluk holka
packa prasatko-bez
dort-kus
jahodnik jahoda3 jahoda4 jahoda5 jahoda6
svicka dort
 
 
 
 
 
tanecnici klobouk
prasatko celist
packa2 jahoda jahoda2 list
tulipan kvet
 
Vícejazyčnost je bohatství banner prace 2022
Aktuální číslo časopisu Kamaradi03 2024 001
Publikace
Karlův most, pražský poklad Karluv most 2023 001
Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

zapojte se

Login Form

Za odměnu výlet

vylet 2019 Bukovec GHMP 01

Vyrazit na výlet či zajímavou exkurzi? Komu by se nechtělo? A zvlášť když se nemusí do školy, že? A dvojnásob to potěší, když se jedná o výlet vyhraný - a dokonce pro celou třídu. Právě takové děti vyhrály v 7. ročníku naší soutěže Vícejazyčnost je bohatství.  Příští rok můžete vyhrát i vy.

Reportáže z výletů budeme postupně doplňovat, tak jak se budou realizovat.


vylet 2019 Bukovec GHMP 02vylet 2019 Bukovec GHMP 03vylet 2019 Bukovec GHMP 04Workshop v galerii

Děti ze základní školy v Bukovci strávily dopoledne v den slavnostního předávání cen ze soutěže Galerii hlavního města Prahy. Poděkování a pár fotografií nám poslala jejich paní učitelka

"Děkujeme za krásný den, který jsme díky Vaší štědrosti v Praze prožili. Náš dopolední program proběhl v GHMP, kde se nás ujala velmi hodná paní lektorka, mohli jsme shlédnout výstavu malíře B. Dlouhého a zúčastnit se workshopu v ateliéru galerie. Odpoledne jsme si velmi rychle prohlédli některé pražské památky a pak se přesunuli na slavnostní udílení cen.

Za celou naši školu děkujeme za všechna ocenění a krásné dárky. Přejeme Vám i časopisu Kamarádi hodně úspěchů, dobrých nápadů a elánu do dalších projektů. Přikládáme několik fotografii pořízených v galerii."

S přáním klidných podzimních dnů
Mgr. Aniela Jochymková, učitelka.


Video-poděkování z Lanškrouna

Toto poděkování ve formě videa jsme dostali od učitelek a dětí z Lanškrouna, které se za odměnu účastnily dopolední akce - Speak dating - Junior.


vylet 2019 Koprivnice Speak 01vylet 2019 Koprivnice Speak 02vylet 2019 Koprivnice Speak 03Děti z Kopřivnice se účastní a umisťují pravidelně

„Vícejazyčnost je bohatství“ úspěch školy v celostátní výtvarné a literární soutěži.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace dosáhla opět významného úspěchu v celostátní výtvarné a literární soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“, která je každoročně vyhlašována organizací Zaedno v multikulturním časopise Kamarádi. Letošní téma znělo „Významné osobnosti národů“.

V rámci zapojení do úkolu soutěže žáci četli, dramatizovali pohádky a příběhy v jiných jazycích, seznamovali se s herci a umělci národností, ze kterých pocházejí někteří žáci naší školy. Poté děti ve školní družině nakreslily zajímavé portréty českých, bulharských, romských herců a umělců, které doplnily jejich jménem, popisem a zemí, ze které pocházejí v jazycích, ke kterým mají blízko, ať již původem nebo v rodinách či příbuzenstvu. Využili jsme i odborné pomoci nebo případné kontroly ze strany rodičů či příbuzných. Do soutěže bylo zasláno přes 500 prací z 36 škol celé České republiky.

Skupinka žáků naší školní družiny pod vedením paní vychovatelky Věry Matýskové si odváží v kategorii kolektivních prací „Čestné uznání za vynikající účast v soutěži“ za dílo „Herecké osobnosti“ - výtvarná koláž herců a umělců z různých zemí.

Odměnou byl všem oceněným dětem i zapojeným pedagogům výlet do Prahy a účast na slavnostním předání cen, které proběhlo 8. 11. 2019 v Evropském domě v Praze se zajímavým programem „Speak dating – junior“ (seznámení s různými jazyky, tématické kvízy o ceny atd.) s pěknými cenami i výstavou vítězných prací. Slavnostní předání bylo natáčeno i Českou televizí (ČT: D), kdy v reportáži z akce hovořil i žák bulharské národnosti naší školy o zapojení do soutěže, o tom, jak dílo tvořili a o přínosu celé této soutěže pro vzájemné multikulturní obohacování.

Mgr. Vlasta Geryková
Základní škola Floriana Bayera, Kopřivnice


Pražské děti na Speak datingu

"Děti z naší základní školy se díky účasti v soutěži Vícejazyčnost je bohatství za odměnu zúčastnily také dopolední akce Speak dating – Junior přímo v Evropském domě.

Byla to krásná akce a děti byly úžasné. Velmi se snažily a myslím, že naši školu výborně reprezentovaly. Asi proto, že aktivity byly zábavné, že lektoři byli usměvaví, se naši páťáci zapojili spontánně a chovali doslova světově. Všechny nás moc potěšilo, že byli pochváleni za vysokou úroveň jazykové práce při workshopu. Měli výhodu, že většina z nich má odlišný mateřský jazyk.

Stejně příjemné bylo samozřejmě i bohaté pohoštění a spousta dárků (trička, pastelky, jazykové hry, časopis Kamarádi, pracovní sešit o Evropské unii apod.), které si děti za práci na dalších pracovních listech odnesly.

Z fotografií, které jsme na akci pořídili, jsme se rozhodli vytvořit ve škole výstavní panel a rádi bychom ještě v prosinci pozvali rodiče dětí na společné setkání ve škole. Taková setkání jsou ve školách v zahraničí známá jako Diversity nights a z vlastní zkušenosti vím, že jsou velmi oblíbená, a to nejen pro možnost ochutnat tradiční dobroty rozličných zemí světa."

Za FZŠ prof. Otokara Chlupa v Praze
Dagmar Pitelová


Jak tvořili žáci z Vodňan a co pak zažili v Praze?

Soutěž „Vícejazyčnost je bohatství 2019“

Stejně jako v předchozích dvou letech se i letos zapojilo naše gymnázium do soutěže časopisu Kamarád, věnovanému vícejazyčnosti a multikulturní výchově. Před dvěma lety vyhrála současná kvinta se svým projektem v němčině třídní výlet do Techmánie v Plzni.

Letos jsme pracovali na projektech celé září, neboť uzávěrka soutěže byla již 11. 10. 2019. Téma tohoto ročníku „Významné osobnosti národů“ nás inspirovalo k zajímavým projektům. V hodinách německého jazyka a při kroužku němčiny jsme projekty vymýšleli a plánovali, v hodinách estetické výchovy pak tvořili žáci jejich výtvarnou podobu, následně jsme pak dotvářeli jejich konečnou podobu v jazycích: českém, německém, anglickém, u některých dokonce i slovenském a ukrajinském. Mým hlavním cílem bylo dětem opět ukázat, že i s málem lze vytvořit mnoho. Důležité je mít zajímavý nápad a prodat znalosti, které poctivě nabyly v hodinách němčiny :o) Usiluji o to, aby němčina obstála v konkurenci angličtiny a děti také bavila. Navrhla jsem dětem několik osobností z německy mluvících zemí, které svými vynálezy a díly výrazně ovlivnily celý svět, například Wilhelm Conrad Röntgen, Johannes Gutenberg či bratři Grimmové. V tercii vznikly velmi zajímavé příspěvky do soutěže, žáci pracující většinou ve dvojicích vytvořili například: kartonovou perníkovou chaloupku s cizojazyčnými medailony o bratrech Grimmech a jejich pohádkách, Karkulčin košíček s rozstřihanou krátkou pohádkou v němčině, kartonový Gutenbergův prvotisk, rentgenový snímek lidské kostry na pauzovacím papíře s popisky kostí v němčině a informacemi o vynálezu rentgenu i o jeho autorovi a další. Do soutěže jsem ale chtěla zapojit také sekundu, která s němčinou letos v září teprve začala a má tedy velmi malou slovní zásobu. Vymysleli jsme tedy projekt jazykově méně náročný. Při estetice děti natiskly na balicí papír barevné iniciály, z nichž jsme složili jméno autora knihtisku „GUTENBERG“ a slovo „BUCHDRUCK“. Při kroužku němčiny pak žáci hledali v německo-českém slovníku ke každému tištěnému písmenu slova a vytvářeli z nich na jeden plakát „slovní hady“ a na druhý wordcloudy, což je velmi bavilo. Hotové wordcloudy pak vlepovali do vytvořeného plakátu. Žáci byli nadšeni, protože po měsíci němčiny již dokázali vytvořit vlastní projekty a něco nového se zábavnou formou naučili. Zajímavý soutěžní příspěvek vyrobila také Angelina Shcherbanyuk z kvarty, která zpracovala na kartonovou boxerskou rukavici medailon o ukrajinském boxerovi v češtině, ukrajinštině, němčině a angličtině.

Veškeré tvoření jsme si velmi užili a věřím, že mělo velký smysl. Děkuji všem mým žákům a obzvláště pak kolegyním Petře Dudákové a Míše Kovaříkové za pomoc s projekty v estetické výchově.

Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.

Výlet do Prahy - Speak dating junior a předání ocenění v Praze

Dnes 8.11. 2019 jsme se s ostatními spolužáky nižšího gymnázia, kteří se zúčastnili projektu “Vícejazyčnost je bohatství”, vydali na výlet do Prahy. V 7:15 jsme vyjížděli z Vodňan. Po cestě jsme si všichni zahráli plno zábavných her, takže nám cesta utekla jako voda.

Po příjezdu do Prahy jsme se vydali do Evropského domu, kde se konala celá akce. Na začátku jsme vyplňovali zajímavý pracovní list, na kterém jsme spojovali název státu s jeho vlajkou. Hned poté jsme šli po skupinkách do další místnosti, kde byly různě rozmístěny stoly. U každého stolu seděli rodilí mluvčí z různých zemí. Byli například z Maďarska, Ruska, Polska, Ukrajiny, Slovenska, Bulharska, Řecka, Německa a nebo také z Rumunska. Učili nás pár slovíček a také něco o jejich zemi.

Po této lekci jsme měli skoro dvouhodinový rozchod, po kterém jsme se všichni vrátili zpět do budovy. Zde na nás čekal pán s kamerou, který chtěl nějakého dobrovolníka, aby mu něco řekl o nějakém jazyku z dopoledního speak datingu. Rozhovory jste mohli vidět v televizi na “Déčku” ve “Zprávičkách”. Následovalo vyhlášení vítězů projektů “Vícejazyčnost je bohatství”.

Pak už jsme jen s novými zážitky a kontakty jeli domů do Vodňan, kam jsme se vrátili kolem 18. hodiny.

Martina Böhmová, III. NG

Kolem 10. hodiny jsme dorazili do Prahy a šli jsme do Evropského domu, kde se celá akce konala a kde na nás čekalo pohoštění. Tam jsme si udělali zajímavý kvíz o vlajkách evropských zemí. Poté jsme se přesunuli na workshop. Připravovali ho lidé, kteří žijí v České republice, ale narodili se v cizině. Udělali jsme si dvojice či trojice a šli jsme na to. S kamarádkami jsme jako první navštívili paní, která nás seznamovala s rómštinou. Je to velmi zajímavý jazyk. Mně se nejvíce líbila ruština a chorvatština. U každého z jazyků jsme se naučili několik nových slovíček.

Když jsme obešli všechny stanoviště, odešli jsme z místnosti, udělali pár interview pro noviny a rozhlas a domluvili se s paní učitelkou na rozchodu. Po rozchodu na oběd probíhalo předávání cen za práci na projektech. Cenu, ze které jsme měli všichni radost, byla pro naší paní učitelku Vavruškovou. Vše proběhlo slavnostně. Na cestě domů jsme byli hodně unavení, ale celou akci jsme si užili.

Katka Machová, II. NG

V 7:15 jsme vyjeli autobusem z Vodňan. Když jsme přijeli do Prahy, šli jsme do Evropského domu, kde jsme nejdříve luštili všelijaké úkoly z pracovních listů (např. jsme spojovali, jaká pohádka patří do jaké země) .

Potom jsme šli na workshop a rozdělili jsme se do dvojic nebo trojic. Chodili jsme po stanovištích a u každého stanoviště jsme měli nějaký jazyk (např.: romštinu, řečtinu, slovenštinu,…). Na každém stanovišti jsme měli cca 5 minut a pak jsme se přesunuli na další stanoviště.

Když jsme dokončili workshop, tak jsme měli rozchod. Po rozchodu jsme se vrátili do Evropského domu, kde začalo vyhlašování cen.

Nakonec jsme se vrátili domů. Všichni jsme si to užili a jsme rádi, že i naše škola získala nějaká ocenění.

Sára Šídlová, II. NG


vylet 2019 Fpoint neviditelna 01 vylet 2019 Fpoint neviditelna 02 Děti z Vysočiny si vyzkoušeli život poslepu

Děti ze jihlavské organizace F POINT vyhrály v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“ návštěvu Neviditelné výstavy.

V úterý 4. 2. 2020 jsme s dětmi navštívili Prahu a Neviditelnou výstavu, na kterou jsme vyhráli vstupenky ve Vaší výtvarné soutěži s časopisem Kamarádi. Díky skvělým průvodcům jsme všichni rychle překonali počáteční obavy ze tmy, které vystřídala zvědavost a možnost poznávat okolní prostředí pomocí jiných smyslů. Pro dětí to byl nezapomenutelný zážitek plný nových zkušeností.

Bc. Andrea Chvátalová

vylet 2019 Fpoint neviditelna 03 vylet 2019 Fpoint neviditelna 04 vylet 2019 Fpoint neviditelna 05 vylet 2019 Fpoint neviditelna 06


vylet brusel 01vylet brusel 02Návštěva institucí Evropské unie v Bruselu pro pedagogy

Zajímavou odměnu za umístění v naší soutěži „Vícejazyčnost je bohatství“ získala Patronka vícejazyčnosti paní učitelka ze Základní školy a Gymnázia Vodňany Zdenka Vavrušková. Odměnu se nám podařilo zajistit díky našemu partnerovi – Zastoupení Evropské komise.
Následuje krátké povídání paní učitelky Vavruškové o tom, co zažila.

Ve dnech 4.–6. března jsem se díky programu Evropské komise zúčastnila návštěvy institucí Evropské unie v Bruselu určené pedagogům. Měli jsme velké štěstí, protože ačkoliv nám byl hned po příletu zakázán vstup do budovy Evropského parlamentu, ostatní program se i přes krizovou situaci, mnohá bezpečnostní opatření, dezinfekční gely na každém rohu apod. uskutečnil a byl velmi vydařený. Byli jsme poslední skupina, kterou ještě vpustili.

Byla to pro mne obrovská zkušenost a také i lekce. Upřímně přiznávám, že jsem se nikdy nezajímala o politiku a bylo mi proti srsti dívat se třeba jen na zprávy. Do Bruselu jsem nejela s nijak velkým očekáváním, vezla jsem si s sebou knížku na čtení, kdybych se fakt nudila… Ale všichni ti, kteří k nám promluvili, na mě zapůsobili zejména svým nasazením pro práci v EU, kde bojují za zájmy nás všech. Svůj názor na EU jsem opravdu přehodnotila a otočila o 180 stupňů. Knížku jsem vůbec neotevřela :o) Upřímně bych přála tuto zkušenost svým kolegům i studentům.

Celá reportáž z exkurze

Mgr. Zdenka Vavrušková, Ph.D.
(redakčně zkráceno)