Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Projekty 2013

Činnost v roce 2013

Trifon Zarezan XI. Ročník

15. 2. 2013
Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1-Malá Strana

V pátek 15. 2. 2013 od 19.00 hodin proběhla v Baráčnické Rychtě s opět s velkým úspěchem a návštěvností oslava svátku Trifona Zarezana. Milovníci balkánského folklóru, skvělého bulharského jídla a vína, tance a dobré nálady, přišli v hojném počtu oslavit bulharský svátek vína již po jedenácté.
Návštěvníci byli přivítáni tradiční bulharskou pitkou s čubricou a solí. Jako tradičně vystoupil náš taneční soubor Bulgari a sólisté. Poprvé v historii Trifona vystoupili bulharští folklorní tanečníci z bulharské školy v Bratislavě! A také máme novou trifonovskou kapelu Mr. Loco.
A kdo se stal letošním carem vína? Předloni putovala carova koruna do Brna, vloni až do Vídně a letos se vrátila "domů". V silně obsazené soutěži se Carem vína Trifon Zarezan XI. stal Ivan Rajčinov z tanečního souboru Bulgari. Volila ho exkluzívní dámská porota a jen pro něho zatančila orientální tanečnice.
Trifon Zarezan je tradiční folklorní večer, který probíhá každoročně od roku 2003 v Praze. Potkává se zde mnoho Bulharů a Balkánců, žijících v Česku ale i mnoho Čechů, kteří chtějí poznat Bulharsko a zajímají se o unikátní bulharskou a balkánskou lidovou hudbu a folklórní tradice.
Akce proběhla za podpory Magistrátu Hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR

Festival dokumentárních filmů Millenium Česká republika

duben – listopad 2013
Praha a Středočeský kraj, Morava, Severní Čechy

Festival Millenium je unikátní mezinárodní akce, které se účastní nezávislí filmaři dokumentárních filmů z celého světa. Centrála festivalu je v Bruselu a filmy zde promítnuté pak putují do dalších zemí Evropy. Pořadatel festivalu v České republice je Zaedno, Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR. V roce 2013 proběhl první český ročník festivalu – v období duben–květen v Praze a v Středočeském kraji, v období září–říjen na Moravě a v listopadu v Severních Čechách. Program se zabývá otázkami závažných problémů dnešní doby, jako jsou lidská práva, životní prostředí a udržitelný rozvoj. Tvůrci filmů přemýšlejí o budoucnosti naší společnosti a nabízejí možná řešení bolestných problémů lidstva. Festival je zasvěcený Rozvojovým cílům tisíciletí iniciovaných OSN. Originálním a bezprostředním způsobem přispívá k vyvolání veřejné diskuse a tímto k dosažení cílů tisíciletí.
Festival začal 23. dubna v Praze. Filmy Millenia byly shlédnuty do 26. dubna v Evropském domě a v Domě ochránců přírody. Festival zahájili paní Zlatina Rousseva, umělecká ředitelka festivalu Millenium a pan Jan Jařab, regionální zástupce Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva pro Evropu a EU. Dále promluvili pan Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, pan Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze a J.E. p. George Monteiro Prata, velvyslanec Brazílie.
Promítnuto bylo celkem 11 filmů, k diskuzím se přihlásilo 10 hostů. Festival pokračoval doprovodnými projekcemi na různých školách a univerzitách. V regionech festival navštívil Vsetín, Hodonín, Kroměříž, Most, Divišov a další.
Projekt proběhl s podporou Evropské komise.

Večery cestovatelů

5. 6. 2013
Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2
7. 12.2013
Café Wine Bar Diama, Kostelecká 11, Mratín, Praha-Východ

V roce 2013 sdružení Zaedno obnovilo tradiční večery cestovatelů – cestopisné přednášky a promítaní fotografií z cest, které byly založeny v roce 2006 naší spoluzakladatelkou našeho sdružení Bojkou Dobrevou.
První večer byly představeny fotografie členky souboru Bulgari - Cvety Kambourove z její měsíční cesty do Severní Indie. Obrázky byly doprovázeny vyprávěním v bulharském i českém jazyce. Návštěvníci viděli a slyšeli příběh o cestě po 15 místech sedmi států Severní Indie. Měli možnost seznámit se s pestrobarevnou indickou kulturou, tradiční kuchyní, přátelskými lidmi, duchovními místy, kulturními památkami, ale také s osobní zkušeností mladé cestovatelky. Během promítání hosté ochutnali typický indický nápoj - čaj masala. K příjemné atmosféře přispěli i samotní návštěvníci, kteří Cvetu doslova zahrnovali otázkami a vyprávěli osobní zkušenosti ze svých cest. Vznikla zajímavá diskuze.
Další večer cestovatelů byl věnován thráckým kulturním a historickým památkám v Bulharsku. Představila je Tereza Blažková - archeoložka a antropoložka. V rámci večera byla představena i známá vína a kulinářské speciality z Thrákie.
Tereza je mladá česká slečna, která má neobvyklou zálibu - Bulharsko. 4 roky je členkou souboru Bulgari. Bulharsko navštěvuje často. V Praze ji můžete vidět na různých bulharských akcích, zejména těch, které jsou vědecky či folklorně zaměřené. Její poslední cesta do Bulharska zahrnuje dlouhý seznam navštívených památek, které ani mnozí Bulhaři neznají a nenavštívili osobně. Důkladně a zajímavě připravená prezentace Terezy představila mnoho thráckých mohyl a hrobek, pokladů, historických památek, vykopávek, ale i thrácké kulty jako jsou ty o víně nebo koních.

Bulharský tradiční večer

16. 11. 2013
Café Wine Bar Diama, Kostelecká 11, Mratín, Praha-Východ

S velkým zájmem ze strany jak bulharského, tak českého publika proběhla kulturně-společenská akce - Bulharský tradiční večer, která se uskutečnila v sobotu 16. listopadu. V programu bylo mimo jiné vystoupení souboru Bulgari - lidové tance z Bulharska, zábavný kurz tanců, vystoupení břišní tanečnice, ochutnávky kulinárních specialit a vín z Balkánu.
V přeplněném sálu se tancovalo až do ranních hodin. Mladý Čech z Kostelce nad Labem dostal cenu za nejlepšího tanečníka-začátečníka.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva Kultury České republiky.

Vystoupení souboru Bulgari

Celoročně

K radosti všech příznivců lidových tanců, byl v posledních letech zájem o bulharský folklor v Praze v plné síle obnovený. Láska k lidovým tancům sjednotila i nás, Bulhary žijící v Praze. Nepochybně též zásluhou patry Todora Raleva - vedoucího tanečního souboru Bulgari a všech členů a příznivců souboru. Poděkování si zaslouží i naše věrné publikum, které navštěvuje naše akce a vystoupení v hojném počtu. Přijďte si společně s námi zatančit, zažít příjemné pocity a přispět k zachování bulharských tradic a kulturního dědictví!
Přehled nejdůležitějších vystoupení souboru v roce 2013:

 • Účast na koncertu kapely „Dzežvice“ ve Studiu Focus v Praze 2. ledna
 • Účast na plese pilotů leteckého klubu ve Zbraslavicích 2. března.
 • Účast na oslavě 3. března - státního svátku Bulharska, kterou pořádali místní Bulhaři v Brně.
 • Prezentace bulharských tanců a krojů pro studenty ČVUT v Praze 20. března
 • Seminář v Bulharské škole dr. Petara Berona 8. května
 • Účast na tradičním večírku v Kladně 12. dubna.
 • 2. západoslovanský festival ve Slaném - 8. června
 • prezentace Bulharska v Garden Café Taussig - na pozvání Bulharského kulturního institutu v Praze - 11. června.
 • Vystoupení na multikulturním festivalu Barevná devítka v Praze-Vysočany – 31. srpna
 • Účast na Mezinárodním folklorním festivalu Adámkovy folklorní slavnosti v Hlinsku – 1. září.
 • Účast jednotlivých členů souboru na tanečním semináři organizovaném OS PIRIN v Brně – 19. října
 • Účast na Společenském večeru pro etnické a národnostní menšiny na Smíchově – 17. řijna

Pravidelné zkoušky tanečního souboru Bulgari

celoročně, mimo prázdniny

Od roku 2003 při OS Zaedno působí taneční soubor Bulgari, který vystupuje na mnoha festivalech po ČR. Soubor byl založen Gankou Djulgerovou v Praze. Soubor dále organizuje pravidelné kurzy Bulharských lidových tanců a zkoušky tance. Tato setkání jsou velice úspěšná, s velkou návštěvností široké veřejnosti. Postupně se kurzy obohacují a zkvalitňují. Na kurzech se nejen tančí, ale také se vyměňují informace o folkloru a o udržování národních tradic. OS Zaedno dále každoročně organizuje taneční semináře pro soubor, ale i pro nové zájemce. Soubor je pochopitelně amatérský, ale jeho členové usilovně pracují na tom, aby se zlepšovali a soubor působil kvalitně. Vedoucí souboru a kurzů je Todor Ralev
Letos byly pořízeny nové kroje pro náš soubor a to za finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR.

Pravidelné kurzy bulharských lidových tanců

celoročně, mimo prázdniny

OS ZAEDNO organizuje kurzy a semináře Bulharských lidových tanců od roku 2003. Od roku 2007 probíhaly pravidelně v Bulharském kulturním institutu. V roce 2013 se kurzy konají v prostorách Domu národnostních menšin v Praze. Probíhají kurzy pro začátečníky i pokročilé. Vedoucí kurzu je Todor Ralev, zástupce vedoucího je Marie Přikrylová.
Na tato setkání zveme jak Bulhary žijící v Praze, tak i veřejnost. Pravidelní účastníci jsou však naši členové a dlouhodobí příznivci. Účastníci jsou různého věku - žáci, studenti, ale i dospělí. Tato setkání jsou velice úspěšná, s velkou návštěvností široké veřejnosti. Postupně se kurzy obohacují a zkvalitňují. Na kurzech se nejen tančí, ale vyučuje se i o folkloru a o udržování národních tradic.
Tímto pravidelným setkáváním se OS Zaedno podílí na udržování kulturní kontinuity bulharské komunity. Podle sezóny probíhají kurzy jeden až dvakrát týdně. Takto často a pravidelně se nepotkává žádné další formální či neformální skupina bulharských spoluobčanů žijících v Praze. Naše sdružení je hrdé i na fakt, že za doby našeho působení a konkrétně organizování pravidelných kurzů se zájem o udržování bulharskou lidovou kulturu zvýšil a to hlavně mezi mladými lidmi z naší menšiny. Díky těmto setkáním se i mnoho spoluobčanů z majoritní společnosti může seznámit z jednou z nejzajímavějších stránek bulharské kultury – unikátní bulharský folklor.

Časopis Kamarádi - pro děti z menšin a národnostně smíšených rodin

Časopis je zaměřen na děti, které pocházejí z jazykově smíšených rodin, národnostních menšin, mající zahraniční kořeny nebo učící se a komunikující vedle češtiny také v dalším jazyce. Je i pro ty, které zajímá, jak funguje naše společnost, která je více a více promíchaná z různých kultur a jazyků a tím je bohatší. Časopis určen dětem na 1. stupni základní školy. Předpokládá se spolupráce s jejich rodiči a pedagogy. Cílí též na děti z majority.
Kamarádi je časopis pro všechny menšiny. Časopis je multijazyčný a srozumitelný pro více jazykových skupin. Části textu v menšinových jazycích mají anotace v češtině. Jeden z pilířů, na kterých časopis stojí, je forma „otázek a odpovědí“. Dětí můžou s pomocí rodičů plnit úkoly a dopisovat odpovědi ve vlastním jazyce. Takto se každý z nich stane svým způsobem „spoluautorem“ svého vlastního čísla a bude k němu aktivně přistupovat.
Poukazuje na to, že je naše společnost promíchaná z různých kultur a jazyků. Cíle časopisu jsou mimo jiné předat dětem znalosti o jejich národní kultuře a tradicích a podpořit výuku menšinových jazyků.
Časopis je distribuován zdarma. Hlavním tématem loňských Kamarádů byla mnohojazyčnost. V roce 2013 byla vytištěna a distribuována 4 čísla časopisu a 1 příloha.
Všechna čísla se dají prohlédnout a číst i on-line na www.kamaradi.zaedno.org.
Již máme velice pozitivní odezvy od dětí, rodičů ale i pedagogů a knihovníků. Vedle škol máme i mnoho dalších stálých odběratelů: knihovny po celé republice, Dům národnostních menšin v Praze, Evropský dům, Multikulturní centrum, kulturní instituty a mezinárodní zastoupení, občanská sdružení pracující s dětmi z menšin.
Časopis Kamarádi byl schválen a finančně podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

Kamarádi digitálně

Časopis Kamarádi můžete od jeho druhého ročníku rovněž číst v digitální podobě. Kromě toho, že si jednotlivá čísla můžete na našem webu - www.kamaradi.zaedno.org - prohlédnout ve formátu PDF je náš časopis dostupný i ve verzi pro tablety - a to prostřednictvím portálu Publero.com. Do vašeho tabletu si můžete na App Store či Google Play zdarma stáhnou čtečku Publero. Časopis pak naleznete v sekci Časopisy / Pro Děti. I zde je distribuován zdarma.
Pro pohodlné čtení doporučujeme používat čtečku v jednostránkovém zobrazení, protože časopis je naležato. Na portál jsme zpětně umístili i všechna již vydaná čísla.

Celostátní dětská soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2013

květen – listopad 2013

V roce 2013 proběhnul první ročník dětské soutěže Vícejazyčnost je bohatství, který v rámci projektu Kamarádi uspořádalo Občanské sdružení Zaedno.
Dne 9. prosince jsme v Domě národnostních menšin v Praze předali ceny vítězům a zahájili výstavu nejlepších dětských prací ze soutěže.
Ceny předávali paní Sevdalina Kovářová Kostadinova - vedoucí projektu Kamarádi, pan Jakub Štědroň - ředitel Domu národnostních menšin, paní Barbora Vokounová ze společnosti Svět knihy, která stojí za kampaní Rosteme s knihou – partnerskou iniciativou našeho časopisu a paní Jana Hradilíková z Městské knihovny v Praze. Večer moderovali předseda našeho sdružení pan Todor Ralev a naše kolegyně z tanečního souboru Bulgari – slečna Marie Přikrylová. Vystoupili dvě talentované mladé slečny - mažoretky ze spolku Pražské mažoretky. Zúčastnilo se osobně kolem 70 dětí, jejich pedagogů a rodičů a to nejen z Prahy. Po zhlédnutí výstavy byly všichni pozváni na malé občerstvení a měli možnost se seznámit a popovídat si.
Jsme velice rádi, že děti a pedagogové projevili o soutěž tak velký zájem. Všem žákům, jejich učitelům či rodičům, srdečně děkujeme. Do redakce dorazilo kolem 850 prací - obrázky, komiksy i celé knížky. Nejlepší z nich jsou součástí výstavy, která poputuje po republice. Vydali jsme i tematickou přílohu časopisu Kamarádi, která představuje vítězné a další vybrané práce ze soutěže. Musíme zde zmínit i naše partnery, které soutěž nenechala lhostejnými, a pomohli nám každý podle svých možností.
Soutěž Vícejazyčnost je bohatství byla určena dětem z celé České republiky, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Skvělá letos byla kolektivní účast větších skupin dětí i celých tříd, což je jistě známkou dobré práce pedagogů těchto dětí. Do redakce nám přišlo kolem 20 takovýchto kolektivních děl vytvořených na základě přečteného textu. Texty byly v mnoha různých jazycích - v ruštině, němčině, polštině či dokonce ve vietnamštině či romštině! Proto jsme změnili původní plán a namísto jedné ceny pro školu jsme jih přidělili více. Soutěže se též zúčastnily stovky jednotlivců. Dostali jsme překrásná díla, některá z nich technicky velmi dobře zpracovaná, k některým byly připojené i obsáhlé texty. Zúčastnily se děti, které ovládají některý z jazyků národnostních menšin v ČR, či jazyk světový. Ale byly i tací, kteří ovládají arabštinu, kazaštinu, katalánštinu či africký jazyk Yoruba.
Hlavní cenou byl „adrenalinový" výlet pro celou třídu na největší lezeckou stěnou v Česku a to do Lezeckého centra tendON smíchOFF. Tu komise po dlouhém váhání přidělila Georgi Georgievovi z Bulharské školy Dr. Petra Berona v Praze s učitelkou Luizu Stanevou. Georgi samozřejmě též obdržel medaili, věcnou cenu a diplom.
Dvě slečny vyhrály dvě krásné 2. ceny pro jednotlivce. Jsou to osmiletá Emma Flaume ze základní školy Boženy Němcové v Opavě a čtrnáctiletá Kateřina Balogová ze Speciální mateřské, základní a praktické školy v Pardubicích. Třetí ceny jsme přidělili tři. I zde dominují slečny a to devítiletá Klára Večerková ze základní školy Moravské Prusy, osmiletá Daniela Klepalová ze základní školy Masarykova v Dolní Rovni a jedenáctiletá Audrey Wangle ze základní školy U stadionu v Litoměřicích. Nedalo nám a přidělili jsme i Speciální ceny pro jednotlivce. Ono totiž těch krásných obrázků, knížek a komiksů byla celá řada. Speciální cenu pro české dítě v zahraničí vyhrála Laura Boráros. Laura žije v Maďarsku, a přijela osobně do Prahy, aby si cenu převzala. Osobně do Prahy přijela i slečna Isabela Mrázková, 13 let, ze Základní školy v Dubňanech. Ta vyhrála cenu za nejrozsáhlejší dílo. Její knížka má 40 stran. Poslední speciální cenu vyhrála Eman Ghaleb ze Základní školy s RVIVT Plynárenská v Teplicích – a to za nejlépe zpracovaný obraz.
Bylo rozdáno i mnoho cen pro školy. 1. speciální cenu pro školu, kterou jsme udělili za nejlepší spolupráci na soutěži – soubor knih a návštěvu Městské knihovny v Praze vyhrála Základní a mateřská škola Kořenského, Praha 5, s učitelkou Alenou Semerádovou. 2. speciální cenu pro školu udělovanou za nejlepší spolupráci na soutěži – soubor knih a věcné ceny získala Základní škola Dřevohostice. Další ceny pro školu nebo třídu za kolekci prací vyhrály Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o., Jesenice, Osnice, Základní škola Jiřího z Poděbrad, Praha 3, Základní škola sv. Voršily v Praze, Praha 1, Základní a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím., Karviná – Fryštát, Základní škola Na Smetance, Praha 2, Ostrčilova Bilingual School při Základní a mateřské škole Ostrava, Základní škola Němčice nad Hanou, Základní škola Školní, Rychvald a Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm.
Gratulujeme všem vítězů! Zde si dovolíme citovat slogan olympijských her: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se." V naší soutěži vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Vyhrál hlavně sebevědomí, že umí další jazyk, a tím je bohatší.

Prezentace časopisu Kamarádi

21. 11. 2013, Malý sál v Městské knihovny v Praze

Dne 21. listopadu, při příležitosti setkání partnerů celostátní kampaně Rosteme s knihou byl prezentován časopis Kamarádi a soutěž Vícejazyčnost je bohatství.
Setkání proběhlo v Malém sále Městské knihovny v Praze. Náš projekt se stal partnerem této prestižní iniciativy teprve letos, ale zato úzce a velice rádi spolupracujeme. Časopis Kamarádi bude prezentován i v rámci knižního veletrhu Svět knihy, který je zřizovatel kampaně Rosteme s knihou.
V zahraničí je běžné, že spolu subjekty státního či neziskového a ziskového sektoru úzce kooperují a využívají svých specifických možností a prostředků k zajištění co nejširší a efektivní propagace četby.
Kampaň Rosteme s knihou se proto v tomto ohledu snaží o propojení aktérů na poli podpory dětského čtenářství. Mezi partnery patří knihovny, nakladatelé, občanská sdružení, divadla a další instituce a projekty. V současné době kampaň Rosteme s knihou zaštiťuje 36 subjektů a stále přibývají další zájemci.
Setkání umožnilo každému představit svůj projekt a aktivity, inspirativní prezentace přispěly k přehledu jednotlivých partnerů o práci druhých. Všem se naskytla příležitost k výměně profesních kontaktů a vzájemnému propojení svých aktivit. Diskutovalo se nad společným tématem čtenářské gramotnosti, každý se vřele podělil o své zkušenosti a naslouchal radám ostatních. Ze setkání vyplynuly možnosti vzájemné spolupráce, někteří partneři již jednali o jejích konkrétních formách.

Vzpomínkové setkání u Bojčiných kůzlátek

16. 6. 2013, Dendrologická zahrada Průhonice

Bojčiny kůzlátka je dětský koutek, vytvořený OS Zaedno a zasvěcený památce zesnulé spoluzakladatelky sdružení Bojky Dobrevy. I letos jsme se sešli u kůzlátek, abychom si společně vzpomněli na naši tragicky zesnulou kamarádku Bojku. Letos uplynulo 6 let od její tragické smrti. Stejně tak, jako minule přinesl každý drobné občerstvení. Nakonec jsme na místě zasadili nové květiny. Byli jsme velice potěšeni, že dětské hřiště plní svůj účel. Zastavují se tam děti, aby se „povozily“ na kůzlátkách a zazvonily si na zavěšené zvonce.
Bojka Dobreva byla jedna s vedoucích osobností v naší menšině. Uměla dávat lidi dohromady a nacházela kompromis a řešení v každé situaci. Bulhaři mají již delší dobu jednu bolístku – neumějí dělat věci společně. Proto i „Zaedno“ dostalo toto jméno – „Společně“, chtěli jsme tuto situaci zlepšit. Měla skvělé nápady na akce s bulharskou tématiku a nejvíce ji těšilo, když se na akcích potkávali jak Bulhaři, tak i Češi. Pro nás, cizince v cizím státu, jsou tyto momenty významné a jsme rádi, že pro společnost děláme něco přínosného.

PODPORA PRO ZAEDNO

Akce OS Zaedno v roce 2013 proběhly za finanční podpory Ministerstva kultury,
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hl. m. Prahy a Evropské komise.
Dále má naše sdružení finanční i nefinanční podporou od spřízněných firem Diama, Applego, ANO spořitelní družstvo, Starman Consulting, iDigitisk, s.r.o., Lezecké centrum tendON smíchOFF i od fyzických osob.
Našimi partnery mino jiné jsou: iniciativa Rosteme s knihou - kampaň na podporu četby knih, Městská knihovna v Praze, Nakladatelství KHER, Integrační centrum Praha, Nakladatelství Fragment, Český svaz ochránců přírody, Kampaň Česko proti chudobě, Dům kultury Vsetín - Kino Vatra, Dům kultury Hodonín, Dům kultury Kroměříž, Základní škola Divišov, Multikulturní centrum, Univerzita Jana Amose Komenského, Metropolitní univerzita Praha, University of New York in Prague, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Rakouské kulturní fórum, Velvyslanectví Brazilské federativní republiky, Velvyslanectví Estonské republiky, Klimatická koalice, Rozvojovka - informačně vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, Národní centrum bezpečnějšího internetu, Festival Brána ekologie otevřená aneb „VODA PRO ŽIVOT“

 

ZAEDNO V MEDIÍCH

 • Český rozhlas Vltava, magazín kulturní publicistiky Mozaika. – 10minutový rozhovor se Sevdalinou Kovářovou o soutěži Vícejazyčnost je bohatství a o časopisu Kamarádi.
 • Časopis Folklor – reportáž o Trifon Zarezanu
 • Časopis Roden glas - reportáže o aktivitách OS Zaedno
 • Časopis Balgari - reportáže o aktivitách OS Zaedno
 • Internetové portály www.akcevcesku.c, www.kudyznudy.cz, www.informuji.cz, www.vareni.cz, www.mezikulturnidialog.cz, bandzone.cz, www.mkc.cz a další – informace o Trifon Zarezanu

Do Bulharska - za thráckou kulturou a vínem

thrakove-mratin

Večer cestovatelů

7. 12., sobota, 18h
Café Wine Bar Diama, Kostelecká 11, Mratín, Praha-Východ

OS Zaedno vás zve na cestopisnou přednášku s promítáním fotografií z thráckých kulturně-historických památek a prezentací bulharských vín z Thrákie.

 

Číst dál: Do Bulharska  - za...

Bulharský tradiční večer

Tradiční kulturně-společenská akce

16. 11. 2013, Cafe Wine Bar Diama

S velkým zájmem ze strany jak bulharského, tak českého publika proběhla kulturně-společenská akce - Bulharský tradiční večer, která se uskutečnila v sobotu 16. listopadu 2013 v Café Wine Bar Diama, Kostelecká 11, Mratín, Praha-Východ

Číst dál: Bulharský tradiční večer

Bulgari v pivovaru Staropramen

17.10.2013, 18h
Pivovar Staropramen, Paspův sál, Nádražní 23, Praha 5

Náš taneční soubor Bulgari vystoupil v krasných prostorách pivovaru Staropramen na Smíchově v rámci Společenského večera pro etnické a národnostní menšiny
Níže si můžete prohlédnout záznam z jejich úžasného vystoupení.

Setkání u Bojčiných kůzlátek

Drazí přátelé a kamarádi,
děkujeme všem, kteří jste přišli si s námi vzpomenout na naši zesnulou kamarádku Bojku Dobrevu.
Setkali jsme se, jako každoročně, při příležitosti 6. výročí Bojčiny ztráty v neděli 16. 6. 2013, od 11 h v Dendrologické zahradě, Květnové nám. 391, v Průhonicích.

Číst dál: Setkání u Bojčiných...

Obnovujeme tradiční večery cestovatelů

Cestopisná prezentace fotek a zážitků ze severní Indie jedné z členek souboru Balgari - Cveta Kambourova.

5. 6. 2013, 19.00 hodin
Dům národnostních menšin
Vocelova 602/3, Praha 2

Promítání proběhlo za hojné účasti. Návštěvníci spolu s Cvetou procestovali více než 4 000 kilometrů a navštívili 15 míst v 7 státech severní Indie.

Číst dál: Obnovujeme tradiční...

Vystoupení souboru Bulgari

Taneční soubor Bulgari naděluje radost příznivcům folklóru i v roce 2013

K radosti všech příznivců lidových tanců, byl v posledních letech zájem o bulharský folklor v Praze v plné síle obnovený. Láska k lidovým tancům sjednotila i nás, Bulhary žijící v Praze. Nepochybně též zásluhou patry Todora Raleva - vedoucího tanečního souboru Bulgari a všech členů a příznivců souboru. Poděkování si zaslouží i naše věrné publikum, které navštěvuje naše akce a vystoupení v hojném počtu.

Číst dál: Vystoupení souboru...

Trifon Zarezan XI. ročník

Trifon 2013Bulharský svátek vína po jedenácté v Praze

15.2.2013
Baráčnická rychta
Tržiště 23, Praha 1-Malá Strana

V pátek 15. 2. 2013 od 19.00 hodin v Baráčnické Rychtě proběhla s opět s velkým úspěchem a návštěvností oslava svátku Trifona Zarezana.
Návštěvníci byli přivítáni tradiční bulharskou pitkou s čubricou a solí. Jako tradičně vystoupil náš taneční soubor Bulgari a sólisté. Poprvé v historii Trifona vystoupili bulharští folklorní tanečníci z bulharské školy v Bratislavě! A také máme novou trifonovskou kapelu Mr. Loco.

Číst dál: Trifon Zarezan XI. ročník

Nejbližší vystoupení souboru Bulgari

Bulgari15. 2. 2013 - Trifon Zarezan
Baráčnická rychta
Tržiště 23, Praha 1-Malá Strana

2. 3. 2013 - Ples Aeroklubu
Zbraslavice

srpen 2013 - 18. Adámkovy folklorní slavnosti
Hlinsko