Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Zaedno v Bulharské škole v Praze

2024 bg skola 01

Заедно в Българското училище в Прага

6. března 2024
Bulharská ZŠ a gymnázium Dr. Petra Berona v Praze

Spolek Zaedno a taneční soubor Bulgari pokračují ve své dlouholeté spolupráci s Bulharskou školou v Praze i v roce 2024.

Сдружението "Заедно" и танцовият състав "Българи" продължават своето дългогодишно сътрудничество с Българското средно училище "Д-р Петър Берон" в град Прага и през 2024 година.

2024 bg skola 022024 bg skola 032024 bg skola 042024 bg skola 052024 bg skola 062024 bg skola 072024 bg skola 08V rámci Národního programu bulharského Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Nevyprávěné příběhy Bulharů“, do kterého je škola začleněna, jsme my tři navštívili školu a setkali se s žáky a učiteli. Byli jsme ohromeni množstvím pozitivních změn a vylepšení, které se tam dějí. Škola je zmodernizována a zlepšena. Je málo škol nejen v Bulharsku, ale i v České republice, které mají tak dobré podmínky a angažované učitele. Upřímné gratulace a poděkování patří ředitelce paní Marii Nosikové a ostatním pedagogům.

Tým ze školy Dr. Petara Berona nás pozval jako první hosty programu. Cílem setkání bylo představit, jak prezentujeme a udržuje svou rodnou kulturu. Chceme zachovat bulharského ducha nejen v Bulharsku, ale i mezi našimi krajany mimo něj; předávat své tradice a zvyky generaci bulharských dětí, které vyrůstají v cizí zemi.

Motto setkání bylo „Podporuji a šířím bulharského ducha prostřednictvím folklóru a kultury“. Setkání se konalo 6. března 2024 (středa) od 13.00 hodin v aule školy.

Lektory byli Sevda Kovařová, Todor Ralev a Stela Kraeva. Představili sami sebe a své tvůrčí osudy, stejně jako společné projekty jako dětský časopis Kamarádi, dětskou soutěž Vícejazyčnost je bohatství, folklórní festival Na megdana, pražský svátek Trifon Zarezan a další. Hlavně byl představen taneční soubor Bulgari, jehož zakladatelem a vedoucím je Todor Ralev. Soubor Bulgari v roce 2024 oslavuje 20 let od svého vzniku.

Prohlédněte si prezentaci, abyste se dozvěděli více o zajímavém a inspirativním příběhu Todora a souboru Bulgari.

bulgari 20 prezentace 13


В рамките на Националната програма на МОН "Неразказаните истории на българите", в която училището е включено, трима от нас посетиха училището и се срещнаха с ученици и учители. Останахме впечатлени от множеството положителни промени и подобрения, които се случват там. Базата е обновена и модернизирана. Малко са училищата не само в България, но и в Чехия, с толкова добри условия и ангажирани и родолюбиви учители. Искрени поздравления и благодарности към директора г-жа Мария Носикова и към останалите преподаватели.

Екипът на БСУ "Д-р Петър Берон" ни покани като първи гости по програмата. Целта на срещата беше да разкажем как нашето сдружение представя и поддържа своята родина. Искаме да запазим българския дух не само в България, но и сред нашите сънародници извън нея; да предадем обичаите и традициите си на поколението българчета, които растат на чужда земя.

Мотото на срещата беше "Поддържам и разпространявам българския дух чрез фолклор и култура". Срещата се проведе на 6 март 2024 г. (сряда) от 13:00 часа в Актовата зала на училището.

Лектори бяха Севда Коваржова, Тодор Ралев и Стела Краева. Те представиха сами себе си и своите творчески съдби, както и съвместни проекти като детското списание "Kamarádi", детското състезание "Vícejazyčnost je bohatství", фолклорния фестивал "На мегдана", пражския празника Трифон Зарезан и други. Основно беше представен танцовият състав "Българи", чийто създател и ръководител е Тодор Ралев. Състав "Българи" през 2024 година отбелязва 20 години от своето създаване.

Разгледайте презентацията, за да научите повече за интересната и вдъхновяваща история на Тодор и на състав "Българи".

bulgari 20 prezentace 13