Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Seznam aktivit 2016

 

 • Celoročně, každé pondělí - Bulharské tance – pravidelná setkaní, zkoušky a výukové semináře tanečního souboru při Spolku Zaedno – Bulgari. Vystoupení souboru na veřejnosti.
 • Celoročně - vydávání časopisu Kamarádi
 • 20. 2. 2016 - Trifon Zarezan 2016, oslava bulharského lidového svátku, XIV. ročník, Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1
 • Březen - putovní Výstava Vícejazyčnost je bohatství (2013, 2015), Základní škola a Mateřská škola Strážek
 • Duben - účast s projektem Kamarádi na Noci s Andersenem v knihovně v Uherském Hradišti
 • Duben - putovní Výstava Vícejazyčnost je bohatství (2013, 2015), Základní škola Blatná
 • Květen - putovní Výstava Vícejazyčnost je bohatství (2013, 2015), veletrh Svět Knihy 2016
 • 12. 5. 2016 od 13 h v Literární Kavárně na balkoně pravého křídla Průmyslového paláce - účast na veletrhu Svět knihy s pořadem Publikace na podporu vzdělávání kulturně odlišných dětí. V rámci partnerství s iniciativou Světa knihy na podporu dětského čtenářství Rosteme s knihou.
 • Květen - vyhlášení soutěže "Vícejazyčnost je bohatství 2016". Organizujeme dětskou soutěž „Vícejazyčnost je bohatství", která probíhá za velkého zájmu dětí z ČR, ale i ze zahraničí. Ústředním tématem letošního ročníku bude Karel IV. Soutěž je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny nebo se učí a komunikují vedle češtiny také v dalším jazyce. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla. Více na www.kamaradi.eu
 • Červen - účast na Pražské muzejní noci, Dům národnostních menšin, Praha
 • Červenec a srpen - putovní Výstava Vícejazyčnost je bohatství (2013, 2015), Městská knihovna v Praze, pobočka Hradčany.
 • Říjen - křest knihy Tradiční svátky Bulharů a Seminář bulharské lidové hudby a zpěvu, Muzeum hlavního města Prahy
 • Říjen - cyklus dílen pro děti a prezentace časopisu Kamarádi, Muzeum hlavního města Prahy
 • Říjen - promítaní dokumentárního filmu Malována nevěsta etnomuzikoložky Veselky Tončevy a prezentace knihy Tradiční svátky Bulharů, Karlová univerzita, Praha
 • Listopad - putovní Výstava Vícejazyčnost je bohatství (2013, 2015), Magistrát HMP, Mariánské nám. 2, Praha, v rámci konference Národnostní menšiny 2016
 • Listopad - slavnostní předání cen 4. ročníku dětské soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce „Vícejazyčnost je bohatství 2016", Clam-Gallasův palác, Praha
 • Listopad - Výstava oceněných prací v celostátní dětské soutěži „Vícejazyčnost je bohatství 2016", Společenský sál, Dům národnostních menšin, Praha
 • Listopad, prosinec - organizace školních výletů pro vítěze v soutěži „Vícejazyčnost je bohatství 2016" (Praha, Brno, Plzeň, Hodonín...)