Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Učitelé z Bulharska na návštěvě v Praze

bg ucitele 01Dne 4. a 5. dubna navštívila skupina 50 učitelů a dalších krajanů z Bulharska Prahu v rámci své exkurze pod názvem Slovanská jednota. Cílem této exkurze bylo vydat se po stopách Cyrila a Metoděje a navštívit místa na Slovensku a v Česku, která jsou s nimi spojena. Navštívili mimo jiné Nitru, Mikulčice, Velehrad, Sázavský klášter a další. Dalším z cílů bylo setkat se a seznámit se s Bulhary, kteří zde žijí, a navázat s nimi kontakty na případnou spolupráci do budoucna.

bg ucitele 03Zajímali se hlavně o vzdělávací instituce a další organizace, které se těmito tématy zabývají. Členové Spolku Zaedno pomáhali s tvorbou programu pro tuto skupinu a také zástupce skupiny uvítali v Domě národnostních menšin v Praze. Setkání se zúčastnili i lidé z DNM a jeho ředitel. Učitelům jsme ukázali Dům jako unikátní zařízení MHMP, který mimo jiné plní i vzdělávací funkce a je v něm knihovna obsahující publikace v jazycích všech národnostních menšin v ČR. Představili jsme naši organizaci, její aktivity a řadu vzdělávacích publikací, které vydáváme. Dále jsme představili taneční soubor Bulgari a velký mezinárodní festival Bulharů žijících v zahraničí Na Megdana 2023, který organizovali v Praze. Dalšího dne navštívili učitelé i Bulharskou základní školu a gymnázium Dr. Petra Berona v Praze, kde měli setkání se zástupci školy a její ředitelkou.

bg ucitele 04bg ucitele 02