Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Články

Multikulturní programy do škol - shrnutí 2021

2021 gvp 01Již čtvrtým rokem realizoval v roce 2021 náš Spolek Zaedno multikulturní programy na podporu dětí ve vzdělávání pro život v multikulturní společnosti. Projekt je zaměřen na děti z pražských škol. Jeho hlavním cílem je rozvoj poznání mezi cizinci, národnostními menšinami a majoritní společností.

Letos jsme připravili dva úplně nové programy – Národnostní menšiny a Písma národnostních menšin a následně je spolu se staršími programy realizovali na pražských školách.

2021 gvp 022021 gvp 03Naše programy jsou interaktivní a přizpůsobené věku účastníků. Používáme materiály a hry vymyšlené a vyrobené na míru – pexeso, pracovní listy atd.

Pracovní listy s metodikou pro pedagogy ke všem programům jsou k dispozici on-line

Multikulturní vzdělávací programy

Realizovali jsme celkem 16 lekcí pro různé školy na různých místech v Praze. 12 z těchto lekcí bylo hrazeno z dotace Magistrátu hl. m. Prahy a ostatní jsme vedli jako dobrovolníci. Zúčastnilo se jich celkem přibližně 480 účastníků – tedy dětí a pedagogů z pražských základních i mateřských škol.

V prvních částech lekcí se děti seznamovaly se životem lidí jiných sociokulturních skupin formou zajímavých přednášek či formou otázek a odpovědí. Druhé části lekcí byly interaktivní a měly charakter kreativních workshopů, které vycházely z tradic a kultury dané země. Programy zasahovaly do vzdělávacích oblastí člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura a dále do průřezového tématu multikulturní výchova.

Programy byly pro školy zdarma.

Přehled jednotlivých realizovaných lekcí:

  • 21. května – 3x ukrajinský program (pro různé třídy), ZŠ Hostýnská, Praha 10.
  • 8. září – 2x program Národnostní menšiny v ČR (pro různé třídy), MŠ Ovčí Hájek 2177, Praha 5 – Stodůlky.
  • 9. září – 1x program Národnostní menšiny v ČR, MŠ Atomík, Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč.
  • 6. října-8.října – 3x program Písma národnostních menšin v ČR (pro různé třídy), GVP – Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 - Nusle.
  • 18. října - 1x vietnamský program - MŠ Studánka, Praha 4 - Kamýk
  • 25. října – 3x program Národnostní menšiny v ČR (pro různé třídy), PJZŠ Horáčkova, Praha 4.
  • 2. listopadu – 2x program Písma národnostních menšin v ČR, GVP – Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4 - Nusle.
  • 3. listopadu – 1x slovenský program, ZŠ prof. Otokara Chlupa v Praze.

2021 hostynska 022021 hostynska 012021 akademie 012021 akademie 022021 hajek 012021 hajek 02