Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Cesta do Bulharska vede naším srdcem

2018-05-30-bulharsko-01Multikulturní program

30. května 2018
Dům národnostních menšin, Praha

V rámci testovací fáze našeho nového projektu proběhl další multikulturní program – seznámení s Bulharskou národnostní menšinou. Navštívilo nás 25 dětí z MŠ Ovčí hájek spolu s paní ředitelkou a paní učitelkou. Dvě lektorky bulharského původu měly pro děti připravený dvouhodinový pestrý zábavně-naučný program. Program byl interaktivní a obsahoval projekci fotografií, ukázky map a artefaktů, tvůrčí dílnu, povídání formou otázek a odpovědí, ale i bulharskou muziku a tanec.

2018-05-30-bulharsko-042018-05-30-bulharsko-02

2018-05-30-bulharsko-032018-05-30-bulharsko-052018-05-30-bulharsko-06

Začaly jsme povídáním o tom, že někteří z nás jsou odlišní, patří totiž k jinému národu, ačkoliv žijí v Česku. Děti postupně zjišťovaly, že i mnozí z jejich spolužáků mají zahraniční kořeny či dokonce ovládají nějaký cizí jazyk. Následovala kreativní hra „Mozaika“ ve které si děti nové poznatky o rozmanitosti spojily a jednoduše osvojily. Povídaly jsme si o rozmanitosti v přírodě a porovnávaly ji s rozmanitostí v naší společnosti a dospěly jsme k závěru, že můžeme spojit různé části mozaiky do krásných barevných vzorů a obrazů. Znázornily jsme, že kulturní a jazyková rozmanitost společnost obohacuje. Děti se seznámily i s časopisem Kamarádi i s dalšími výukovými materiály, které vydává spolek Zaedno.

A pak přišlo na řadu Bulharsko – pro nás lektorky milovaná země, kde jsme se narodily, pro paní učitelky cíl letních dovolených po mnoho let a pro děti zatím velká neznámá… Ale to poslední se rychle změnilo. Pomocí obrázků a různých ukázek se děti dozvěděly, kde tato země leží, jaké jsou tam moře a řeky, jak se tam mluví, jaká je tam příroda, a jaké jsou tam kulturní zajímavosti a tradice, jak se tam tradičně lidé oblékají, co jedí třeba na Vánoce nebo v běžných dnech, jaká je bulharská tradiční keramika, nebo proč jsou růže největším pokladem Bulharů. Povídání to bylo zajímavé, protože bylo spojené s věcmi, na které si děti mohly sáhnout, vzít do ruky, přivonět k nim nebo i obléci na sebe. Děti si mohly krásný bulharský kroj prohlédnout nejen na paní lektorce, ale i samy si ho vyzkoušet, a dokonce se v něm nechat vyfotit. Zapůjčily jsme si 6 dívčích a chlapeckých krojů z Bulharské školy v Praze (čímž ještě jednou velice děkujeme učitelkám této školy za spolupráci). Celý program byl zpestřen folklorní hudbou z Bulharska, a nakonec se děti a paní učitelky naučily i nejznámější balkánský tanec – pravo horo. Tento tanec se tančí v kruhu a řekly jsme si, že to tak je, protože jsme rádi, že jsme u toho spolu. Usmívaly jsme se a točily se, až jsme se s toho tak unavily, že jsme všichni honem potřebovaly bonbon a pití!

Děti si v batůžcích odnesly náš časopis, paní učitelky malé dárečky z Bulharska a my všichni krásní zážitek!

Děkujeme panu Pavlovi Syručkovi z DNM-Praha za technickou podporu během programu a za krásné fotografie, které pořídil.
Děkujeme Lilie Kambourove za její nekončící entusiazmus a pozitivní energii.

Zveřejněné snímky jsou v režimu licence reportážní fotografie.