Projek Kamarádi byl oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL za rok 2014
logo-label

Login Form

Trifon Zarezan III. ročník

Trifon 2005Balkánský jarní ples

18.2.2005
Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1, 19 hodin

Dne 18. 2. 2005 se v Baráčnické rychtě již po třetí se konala mystická akce Trifon Zarezan s podtitulem Balkánský ples. Organizátorem a duchovní matkou této akce je občanské sdružení Zaedno.

Program Trifona 2005:

  • Peria - etno projekt dua Vodari a Jordana Vladeva - hosté z Bulharska
  • Bulharské folklórní tance - "choro"
  • Orientální tance
  • Dudy - "kaba gajda"
  • Soutěž o výběr cara vína, Trifona
  • Vystoupílo celkem 25 tanečníků a muzikantů

... Co to je Trifon Zarezan
Pro ty z Vás, kteří nemáte tušení,o co jde, upřesňuji: Trifon Zarezan je bulharský car vína. Jedná se o čestný titul s dobou platnosti jeden rok. Tento druh voleb je ovšem na rozdíl od těch běžných parlamentních velice oblíbený u obyvatel Bulharska. Trifonská volební veselice je totiž každoročně jednou z největších, která se koná. Říká se jí svátek vína nebo-li Trifon Zarezan.
... Troška historie:
Jedni s prvních obyvatel, kteří žili na území dnešního Bulharska, Makedonie a Řecka, a o kterých máme záznamy, byli Trákové. Zdá se, že slovo "trák" bylo synonymem pro "pijáka". Trácký bůh věčnosti Dionýsos byl také bohem vína. Na konci každého roku Dionýsos umíral, aby se mohl narodit znovu na jaře. Jeho znovuzrození se slavilo velikými oslavami, štědrými orgiemi. Tyto oslavy se nazývaly Dionýsia, později v římských dobách Bacchusia. Poté, co bylo Bulharsko pokřesťanštěno, dionýský kult kontaminoval se svátkem Svatého Trifona. Každý rok, čtrnáctého února - v den svatého Trifona - Bulhaři šplhají na vrchol Rodopských hor, aby se opili a pokusili se slézt zpátky dolů...